Statystyka

Statystyka - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 22. Zadanie 15

Zadanie 15.

Uczeń otrzymał z sześciu sprawdzianów z biologii następujące oceny: 3,2,x,4,2,5. Jeśli średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,5, to:

A. x=2
B. x=3
C. x=4
D. x=5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 25. Zadanie 14

Zadanie 14.

W grupie 21 uczniów pewnej klasy przeprowadzono sondaż. Każdy z uczniów odpowiedział na pytanie: "Ile razy w ciągu ostatniego miesiąca byłaś/byłeś w kinie?". Wyniki sondażu przedstawiono na diagramie obok. Mediana zebranych danych wynosi:

A. 1
B. 1,5
C. 2
D. 2,5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka - (PR) Teraz matura Arkusz 6 zadanie 8. Zadanie 13

Zadanie 13.

Krzesimir w ciągu semestru otrzymał z matematyki mniej niż dziesięć ocen, wśród których nie było oceny celującej. Średnia jego ocen wynosiła 4,625. Znajdź wszystkie możliwe zestawy ocen otrzymanych przez Krzesimira. Przyjmij, że nauczyciel matematyki nie stawia ocen z plusem ani z minusem.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka - (PP) Odchylenie standardowe {x1,x2,x3} jest równe 5. Zadanie 12

Zadanie 12.

Odchylenie standardowe {{x_{1}, x_{2}, x_{3}}} jest równe 5. Odchylenie standardowe zestawu danych {{3x_{1}, 3x_{2}, 3x_{3}}} jest równe:

A. 5
B. 15
C. 45
D. Nie można tego ustalić

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 24. Zadanie 11

Zadanie 11.

Kuba notował temperaturę powietrza o godzinie 12:00 w kolejnych dniach pierwszego tygodnia ferii. Otrzymane dane przedstawił za pomocą wykresu. Średnia arytmetyczna zanotowanych przez Kubę temperatur powietrza jest równa:

A. -2^{o}C
B. -1^{o}C
C. 1^{o}C
D. 2^{o}C

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka- W ośmiu rzutach sześcienną kostką otrzymano następujące wyniki. Oblicz medianę. Zadanie 10

Zadanie 10.

W ośmiu kolejnych rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 5, 6, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Mediana tych wyników jest równa:

A. 4
B. 3,5
C. 3
D. 1,5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka- Teraz matura poziom podstawowy 1 zestaw zadanie 23. Zadanie 9

Zadanie 9.

Na diagramie obok przedstawiono wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w klasie III A. Mediana ocen jest równa:

A. 2
B. 3
C. 3,5
D. 4

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka- Teraz matura poziom podstawowy arkusz 6 zadanie 25. Zadanie 8

Zadanie 8.

Średnia arytmetyczna liczb x, y, z, t jest równa 6. Średnia arytmetyczna liczb x, y, z, t, 11 jest równa:

A. 6,5
B. 7
C. 8,5
D. 9

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka- Odchylenie standardowe zestawu danych 0,1,2,3,4,6,7,9 jest równe. Zadanie 7

Zadanie 7.

Odchylenie standardowe dla zestawu liczb: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 9 jest równe:

A) \sqrt{8,5}
B) \sqrt{3,5}
C) \sqrt{5}
D) \sqrt{5,5}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka- Matura 2014 poziom podstawowy zadanie 25. Zadanie 6

Zadanie 6.

Mediana zestawu danych 2, 12, a , 10, 5, 3  jest równa 7. Wówczas
A. a=4
B. a=6
C. a=7
D. a=9

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO