Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 23. Zadanie 66

Zadanie 66.

Niech A,B\subset\Omega. Jeśli P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3} oraz zdarzenia A i B się wykluczają, to:

A. P(A \ B)=\frac{1}{2}
B. P(A \ B)=\frac{1}{3}
C. P(A \ B)=\frac{1}{6}
D. P(A \ B)=\frac{5}{6}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 21. Zadanie 65

Zadanie 65.

Ze zbiorów A=[1,2,3] i B=[4,5,6] losujemy po jednej liczbie. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy dwie liczby parzyste jest równe:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{9}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 23. Zadanie 64

Zadanie 64.

Wszystkich nieparzystych liczb czterocyfrowych, w których zapisie występują wszystkie cyfry liczby 6521, jest:

A. 12
B. 24
C. 48
D. 60

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 24. Zadanie 63

Zadanie 63.

W urnie zawierającej kule białe i czarne jest razem 30  kul. Losujemy 1 z kul. Jeśli prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe /frac{2}{5}, to kul białych w tej urnie jest:

A. 10
B. 12
C. 15
D. 20

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - (PP) Na przystanku stają autobusy linii 85 i 98. Prawdopodobieństwo ,że w ciągu 5 minut. Zadanie 62

Zadanie 62.

Na przystanku stają autobusy linii 85 i 98. Prawdopodobieństwo ,że w ciągu 5 minut nadjedzie autobus,jest dla autobusu linii 85 równe 0,3, a dla autobusu linii 98 równe 0,2. Oblicz prawdopodobieństwo,że w ciągu 5 minut nadjedzie co najmniej jeden autobus.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - (PR) W urnie jest 5 kul czarnych, białych i zielonych. Z urny wyjęto bez oglądania 1 kule. Zadanie 61

Zadanie 61.

W urnie jest 5 kul czarnych, białych, zielonych. Z urny wyjęto bez oglądania jedną kule, a następnie wylosowano 2 kule. Oblicz prawdopodobieństwo tego, ze były to kule różnych kolorów.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - (PP) Ze zbioru liczb naturalnych większych od zera i mniejszych od 10 losujemy jedna liczbę. Zadanie 60

Zadanie 60.

Ze zbioru liczb naturalnych większych od zera i mniejszych od 10 losujemy jedna liczbę. Określamy zdarzenia: A- wylosowana liczba w dzieleniu przez 3 daje resztę 1, B- wylosowana liczba jest liczba pierwsza. Wypisz zdarzenia sprzyjające zdarzeniom: A' (tu znaczek jak U tylko odwrotnie , parabola z ramionami w dół ) B , A u B'

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - (PP) Każda ściana drewnianego sześcianu o krawędzi 3 została pomalowana na inny kolor. Zadanie 59

Zadanie 59.

Każda ściana drewnianego sześcianu o krawędzi 3 cm została pomalowana na inny kolor. Następnie sześcian ten został rozcięty na sześciany o krawędzi 1cm. Spośród otrzymanych sześcianów bierzemy losowo jeden. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wybrany sześcian ma dwie pomalowane ściany.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - (PR) W urnie jest "2n" białych i "n" zielonych kul. Zadanie 58

Zadanie 58.

W urnie jest 2n białych i n zielonych kul. Z urny wyjęto dwa razy po jednej kuli bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowano drugą kulę białą, jeśli wiadomo że pierwsza też była biała. Wyznacz n tak, aby prawdopodobieństwo było równe \frac{11}{17}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - Rzucono trzema kostkami i trzema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo ... Zadanie 57

Zadanie 57.

Rzucono trzema kostkami i trzema monetami. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch szóstek i jednego orła.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO