Potęgi

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 5. Zadanie 30

Zadanie 30.

Wskaż liczbę, która nie jest równa 2^{\frac{5}{2}}:

A. 4\sqrt{2}
B. \sqrt{2^{5}}
C. 2^{2,5}
D. (\frac{1}{2})^{-\frac{2}{5}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 4. Zadanie 29

Zadanie 29.

Wyrażenie 2\sqrt{12}-\sqrt{27} można zapisać w postaci:

A. 3^{\frac{1}{3}}
B. 3^{-1}
C. 2\cdot{}3^{\frac{1}{2}}
D. 2\cdot{}3^{-\frac{1}{2}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 3. Zadanie 28

Zadanie 28.

Liczba 5^{25}\cdot{}25^{50} jest równa

A. 5^{75}
B. 125^{1250}
C. 5^{125}
D. 125^{75}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 2. Zadanie 27

Zadanie 27.

Przedstaw w postaci jednej potęgi:

A. 3^{4}\cdot{}3^{5}=

B. 5^{8}:5^{4}=

C. (3^{2})^{4}\cdot{}(3^{4})^{5}=

D. \frac{3^{-9}}{3^{4}}=

E. 2^{-3}\cdot{}2^{7}=

F. \frac{(2^{5})^{2}\cdot{}(2^{3})^{4}}{(2^{4})^{2}}=

G. 2^{4}\cdot{}8^{2}=

H. 5^{4}\cdot{}25^{-2}=

I. 9^{3}\cdot{}\frac{1}{3}=

J. 4^{5}\cdot{}\frac{1}{8}=

 

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

 

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 1. Zadanie 26

Zadanie 26.

Oblicz:

A. 5^{2}=
B. (\frac{1}{2})^{-5}=
C. (-\frac{1}{3})^{-4}=
D. (\frac{2}{3})^{-3}=
E. (-\frac{2}{5})^{-3}=
F. 8^{\frac{2}{3}}=
G. (\frac{4}{25})^{\frac{1}{2}}=
H. (\frac{9}{16})^{-\frac{1}{2}}=
I. (1\frac{1}{3})^{-3}=
J. (6\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}}=
K. (2\frac{1}{4})^{-1,5}=

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 2. Zadanie 25

Zadanie 25.

Wyrażenie (5^{5}:5^{2}):(5^{3}:5^{2}) jest równe:

A. 125
B. 25
C. 5
D. \frac{1}{5}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - (PP) Przedstaw w prostszej postaci wyrażenie. Potęgi. Zadanie 24

Zadanie 24.

(a^{5}\cdot{}a)^{2}:(a^{3}\cdot{}a^{2})^{2} Przedstaw w prostszej postaci:

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - (PP) Rozwiąż nierówność - potęgi ujemne. Zadanie 23

Zadanie 23.

Jeśli a jest liczbą dodatnią i a^{-\frac{1}{3}}<a^{-\frac{1}{2}} to:

A. a=1
B. a>1
C. a<1
D. \frac{1}{a}<1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 4. Zadanie 22

Zadanie 22.

Wyznacz wartość x, dla których równość jest prawidłowa.

A. 2^{x}=512
B. 3^{2x}=81
C. 4^{x+1}=256
D. 3\cdot{}5^{x}=375
E. 6\cdot{}6^{x}=216
F. \frac{3}{7}\cdot{}7^{x}=147

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 3. Zadanie 21

Zadanie 21.

Oblicz.

A. (17^{\sqrt{3}-\sqrt{2}})^{\sqrt{3}+\sqrt{2}}
B. 7^{2-\sqrt{3}}\cdot{}49^{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}
C. 4^{2+\sqrt{2}}:\sqrt{2}^{\sqrt{32}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę