Matura 2017

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 19

Zadanie 19.

Graniastosłup ma 14 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa.

A. 14
B. 21
C. 28
D. 26

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 18

Zadanie 18.

Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS o podstawie ABCD.

Kąt nachylenia krawędzi bocznej SA ostrosłupa do płaszczyzny podstawy ABCD to

A. kąt SAO
B. kąt SAB
C. kąt SOA
D. kąt ASB

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 17

Zadanie 17.

Punkt B=(-2,4) i C=(5,1) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe

A. 29
B. 40
C. 58
D. 74

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 16

Zadanie 16.

Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe 6\sqrt{3}. Bok tego trójkąta ma długość

A. 3\sqrt{2}
B. 2\sqrt{3}
C. 2\sqrt{6}
D. 6\sqrt{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 15

Zadanie 15.

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC. Odcinek DC jest równoległy do boku AB, a ponadto |AE|=|DE|=4, |AB|=6 (zobacz rysunek).

Odcinek CE ma długość

A. \frac{16}{3}
B. \frac{8}{3}
C. 8
D. 6

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 14

Zadanie 14.

Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B i C (zobacz rysunek). Kąt ABC ma miarę 121^{o}, a kąt BOC ma miarę 40^{o}.

Kąt AOB ma miarę

A. 59^{o}
B. 50^{o}
C. 81^{o}
D. 78^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 13

Zadanie 13.

Kąt \alpha jest ostry i spełniona jest równość sin\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{7}. Stąd wynika, że

A. cos\alpha=\frac{24}{49}
B. cos\alpha=\frac{5}{7}
C. cos\alpha=\frac{25}{49}
D. cos\alpha=\frac{5\sqrt{6}}{7}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 12

Zadanie 12.

Dany jest trzywyrazowy ciąg arytmetyczny o wyrazach dodatnich: (81,3x,4). Stąd wynika, że:

A. x=18
B. x=6
C. x=\frac{85}{6}
D. x=\frac{6}{85}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 11

Zadanie 11.

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_{n}), określony dla n\ge 1, o którym wiemy, że: a_{1}=2 i a_{2}=9. Wtedy a_{n}=79 dla

A. n=10
B. n=11
C. n=12
D. n=13

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Matura poprawkowa. Matematyka. Sierpień 2017. Zadanie 10

Zadanie 10.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f(x)=x^{2}+bx+c

Współczynniki b i c spełniają warunki:

A. b<0, c>0
B. b<0, c<0
C. b>0, c>0
D. b>0, c>0

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę