Logarytmy

Logarytmy - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 25. Zadanie 27

Zadanie 27.

Która z poniższych liczb jest równa 2?

A. log\hspace{1mm}0,01
B. log_{0,1}100
C. log_{0,1}0,01
D. log_{100}10

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - (PP) Oblicz logarytmy. Działania na logarytmach. Darmowe korepetycje. Zadanie 2. Zadanie 26

Zadanie 26.

Oblicz:

A. log_{2}\frac{\sqrt[3]{4}}{2}=
B. log_{3}\frac{\sqrt{3}}{3}=
C. log_{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{4}=
D. log_{\sqrt{7}}\frac{1}{49}=
E. log_{2\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{2}=
F. log_{\frac{\sqrt{3}}{3}}9=
G. 2log_{3}2-2log_{3}\frac{2}{3}=
H. log_{6}4+2log_{6}3=
I. log_{\frac{2}{3}}(3\frac{3}{8})=
J. 4^{log_{2}3}=
K. 3^{log_{6}2}=

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - (PP) Oblicz logarytmy. Działania na logarytmach. Darmowe korepetycje. Zadanie 1. Zadanie 25

Zadanie 25.

Wyznacz x(x>0), jeśli

A. log_{2}x=log_{2}5+log_{2}6
B. log_{3}2-log_{3}x=log_{3}4
C. 2log_{2}x=log_{2}12-log_{2}3

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 13. Zadanie 24

Zadanie 24.

Liczba log_{5}250 jest równa:

A. 1+log_{5}25
B. 1+log_{5}10
C. 2+log_{5}10
D. 2+log_{5}50

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - (PP) Niech a=log2 5 i b=log2 7 Liczba log2 700 jest równa. Zadanie 23

Zadanie 23.

Niech a=\log_{2}5 i b=\log_{2}7. Liczba \log_{2}700 jest równa.

A. a^{2}+b+4
B. a^{2}+b+2
C. 2a+b+2
D. ab

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 20. Zadanie 22

Zadanie 22.

Jeśli a=log_{6}2 i b=log_{6}3, to suma a+b jest równa:

A. log_{6}5
B. 6
C. 5
D. 1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji logarytmicznej. Zadanie 21

Zadanie 21.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f(x)=log_{a}(x-p)+q. Wyznacz wartości współczynników a, p i q.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy- Liczba log 4 2 + log 4 32 jest równa. Zadanie 20

Zadanie 20.

Liczba \log_{4}2+\log_{4}32 jest równa:

A. 8
B. 2
C. 3
D. \log_{4}34

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy- Wykaż, że jeśli log16 12 = a, to - działania na logarytmach. Zadanie 19

Zadanie 19.

Wykaż, że jeśli \log_{16}12=a, to \log_{24}3=\frac{4a-2}{4a+1}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy- Teraz matura poziom podstawowy 1 zestaw zadanie 25. Zadanie 18

Zadanie 18.

Suma \frac{1}{2}log_{6}4+log_{6}18 jest równa:

A. log_{6}20
B. log_{6}22
C. 2
D. 6

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO