Matematyka zadania

Procenty

Zadanie 1

O ile procent liczba 2014 jest większa od liczby2000?

A. o 0.69\%   B. o 0,7\%   C. o 7\%   D. o 14\%

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 2.

O ile procent należy zwiększyć prędkość, aby taka samą drogę pokonać w czasie o 25\% krótszym.

A. o 20\%
B. o 25\%
C. o 30\%
D. o 33\frac{1}{3}\%

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 3.

Długość każdego boku kwadratu zwiększono o 40\%. Pole otrzymanego kwadratu jest większe od pola wyjściowego kwadratu o?

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 4.

Cena telewizora wzrosła o 25\%. O ile procent tę podwyższoną cenę należy zmniejszyć, aby powrócić do ceny początkowej?

A. O 25\%
B. O 25\%
C. O 21\%
D. O 20\%

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 5.

Jeśli 5 czekolad jest o 10\% teńsze od bombonierki, to 6 czekolad jest od niej droższe o:

A. 2\%
B. 8\%
C. 10\%
D. 12\%

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 6.

Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48\% liczby a oraz 32\% liczby c. Wynika stąd, że

A. c=1,5a
B. c=1,6a
C. c=0,8a
D. c=0,16a

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 7.

Buty, które kosztowały 220 złotych, przeceniono i sprzedano za 176 złotych. O ile procent obniżono cenę butów?

A. 80
B. 20
C. 22
D. 44

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 8.

Jeśli liczba 78 jest o 50\% większa od liczby c, to
A. c=60
B.  c=52
C. c=48
D. c=39

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 9.

Liczba q=0,128 stanowi 57\frac{1}{7}\% liczby p. Wynika stąd że

A. p=0,072
B. p=0,112
C. p=0,224
D. p=0,242

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 10.

Liczba mieszkańców pewnego miasta wynosi obecnie 1000000 i zwiększa się w ciągu roku średnio o 2\% Za ile lat liczba mieszkańców tego miasta przekroczy 1100000?

A. za 3 lata
B. za 4 lata
C. za 5 lat
D. za 6 lat

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 11.

Liczba której 5\% jest równe 6, to:

A. 0,3
B. 12
C. 30
D. 120

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 12.

Jeśli cena spodni bez VAT jest równa 150 zł, to wraz z podatkiem VAT w wysokości 23\% spodnie kosztują:

A. 184,50
B. 150,23
C. 173
D. 115,50

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 13.

Pewien towar kosztował 200 zł. Jego cenę podniesiono o 15\%. Towar kosztuje teraz:

A. 203
B. 215
C. 220
D. 230

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 14.

Na początku sierpnia ceny jabłek i gruszek w osiedlowym sklepie były takie same. W ciągu miesiąca cena gruszek spadła o 38\%, a cenę jabłek dwukrotnie obniżono o 20\%. Które owoce są tańsze po tych zmianach? Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 15.

Liczba 27 jest o p\% mniejsza od piczby 45, zatem:

A. p=40
B. p=55
C. p=60
D. p=66\frac{2}{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 16.

Pan M. wpłacił do banku na sześciomiesięczna lokatę 2000 zł. Oprocentowanie lokaty w skali rocznej jest równe 6\%, kapitalizacje są przeprowadzane co pół roku. Oblicz kwotę wraz z odsetkami,którą otrzyma pan M. po 18 miesiącach oszczędzania. Wynik zaokrąglij do 0,1 zł.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 17.

Kiedy otrzymamy większa kwotę: lokując pieniądze na 5\% przez 10 lat ,czy lokując je na 10\% przez 5 lat? Zakładamy, że w każdym przypadku kapitalizacja odsetek następuje co rok i oprocentowanie jest stale w podanym okresie. Odpowiedz uzasadnij, wykonując obliczenia.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 18.

Liczba osób uczęszczających na pływalnię wzrosła w sierpniu o \frac{1}{4} w porównaniu z czerwcem. We wrześniu liczba osób korzystających z pływalni zmalała o 20\% w porównaniu z sierpniem.Oblicz,w którym miesiącu, w czerwcu czy we wrześniu ,więcej osób chodziło na pływalnie.

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 19.

Liczba x stanowi 25\% liczby y. Zatem liczba y stanowi:

A. 25\% liczby x
B. 40\% liczby x
C. 50\% liczby x
D. 400\% liczby x

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 20.

20\% liczby 15 jest równe:

A. 30
B. 3
C. 4,5
D. 45

Zobacz rozwiązanie wideo:


Zadanie 21.

W meczu koszykówki Marcin rzucał tylko za dwa lub za trzy punkty. Ze wszystkich rzutów za trzy punkty skutecznych było 20\%, a spośród rzutów za dwa punkty, celne stanowiły 30\%. Łącznie rzucał 30 razy. Ile punktów zdobył?

A. 15
B. 18
C. 10
D. 12

Zobacz rozwiązanie wideo: