Ciągi - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 20. Zadanie 131

Zadanie 131.

Jeśli drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 7, a piąty 25, to pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 19. Zadanie 302

Zadanie 302.

Wysokość trapezu prostokątnego ABCD przedstawionego na rysunku obok jest dwa razy większa od różnicy długości jego podstaw. Tangens kąta \alpha jest równy:

A. \frac{1}{2}
B. \sqrt{2}
C. \sqrt{3}
D. 2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 18. Zadanie 301

Zadanie 301.

Dwa boki trójkąta mają długości 2 i 4 a kąt między nimi zawarty ma miarę 60^{o}. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 2
B. 2\sqrt{3}
C. 4
D. 4\sqrt{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 17. Zadanie 86

Zadanie 86.

Okręgi o promieniach 3 cm i 8 cm są styczne wewnętrznie. Najmniejsza możliwa odległość miedzy środkiem większego okręgu i punktem należącym do mniejszego okręgu jest równa:

A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 5 cm

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 16. Zadanie 90

Zadanie 90.

Dla trójkąta przedstawionego na rysunku obok:

A. sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}
B. sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}
C. cos\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}
D. cos\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Bryły obrotowe - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 15. Zadanie 11

Zadanie 11.

Promień podstawy walca wynosi 2, a jego pole powierzchni całkowitej jest równe 20\pi. Wysokość tego walca jest równa:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 14. Zadanie 59

Zadanie 59.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f(x)=-\frac{1}{x+1}-2. Do zbioru A należą wszystkie punkty wykresu tej funkcji, których obie współrzędne są całkowite. Zatem do zbioru A:

A. należy 1 punkt
B. należy 2 punkty
C. należy 3 punkty
D. należy 4 punkty

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 13. Zadanie 300

Zadanie 300.

W kwadrat o polu 64 wpisano koło. Jego pole jest równe:

A. 64\pi
B. 32\pi
C. 16\pi
D. 8\pi

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 12. Zadanie 71

Zadanie 71.

Wybierz równanie prostej równoległej do prostej 3x+2y-4=0.

A. y=-\frac{3}{2}x+5
B. y=\frac{3}{2}x-4
C. y=-\frac{2}{3}x+4
D. y=\frac{2}{3}x+5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 12. Zadanie 85

Zadanie 85.

Wybierz równanie prostej równoległej do prostej 3x+2y-4=0.

A. y=-\frac{3}{2}x+5
B. y=\frac{3}{2}x-4
C. y=-\frac{2}{3}x+4
D. y=\frac{2}{3}x+5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę