Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 8. Zadanie 94

Zadanie 94.

Punkty A(-2,-2), B(1,0), C(3,8) i D(1,5) są kolejnymi wierzchołkami czworokąta. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego czworokąta.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 7. Zadanie 93

Zadanie 93.

Dla jakiej liczby a proste ax-y=3 i y=(a-4)x+\sqrt{2} są prostopadłe?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 6. Zadanie 92

Zadanie 92.

Podstawą trójkąta równoramiennego ABC jest odcinek AB, gdzie A(-2,1), B(6,1). Wyznacz współrzędne wierzchołka C, wiedząc, że należy on do prostej y=x+2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 5. Zadanie 91

Zadanie 91.

Odcinek o końcach A(3,-2) i B(7,-10) jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego. Podaj współrzędne środka okręgu opisanego na tym trójkącie i oblicz promień tego okręgu.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 4. Zadanie 90

Zadanie 90.

Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2,1), B(4,4) i C(1,7). Uzasadnij, że wysokość tego trójkąta opuszczona z wierzchołka A zawiera się w dwusiecznej kąta CAB.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 3. Zadanie 89

Zadanie 89.

Punkt P należy do odcinka o końcach A(-1,-1) i B(7,5). Wyznacz współrzędne punktu P, wiedząc, że |AP|=\frac{1}{4}|AB|.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 2. Zadanie 88

Zadanie 88.

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,1) i B(3,5). Sprawdź, czy punkt C(-\frac{1}{2},-2) należy do tej prostej.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura geometria analityczna poziom podstawowy zestaw C zadanie 1. Zadanie 87

Zadanie 87.

Punkty A(-3,-5), B(4,-1), C(-2,3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Oblicz długość ramienia tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - W meczu koszykówki Marcin rzucał tylko za dwa lub za trzy punkty (PP). Zadanie 21

Zadanie 21.

W meczu koszykówki Marcin rzucał tylko za dwa lub za trzy punkty. Ze wszystkich rzutów za trzy punkty skutecznych było 20\%, a spośród rzutów za dwa punkty, celne stanowiły 30\%. Łącznie rzucał 30 razy. Ile punktów zdobył?

A. 15
B. 18
C. 10
D. 12

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 9. Zadanie 34

Zadanie 34.

Zad 11. Liczba (\sqrt[3]{16}\cdot{}4^{-2})^{3} jest równa

A. 4^{4}
B. 4^{-4}
C. 4^{-8}
D. 4^{-12}

Zad 12. Liczba \frac{1}{2}\cdot{}2^{2014} jest równa

A. 2^{2013}
B. 2^{2012}
C. 2^{1007}
D. 1^{2014}

Zad 13. Liczba a=\frac{(2^{3})^{4}}{2^{-5}} jest równa liczbie:

A. 2^{2}
B. 2^{7}
C. 2^{12}
D. 2^{17}

Zad 14. Wartość liczby a=3\sqrt{27}+9\sqrt{3}+\sqrt{243} jest równa:

A. 3^{\frac{10}{2}}
B. 3^{\frac{9}{2}}
C. 3^{\frac{7}{2}}
D. 3^{\frac{5}{2}}

Zad 15. Połowa sumy 4^{28}+4^{28}+4^{28}+4^{28} jest równa

A. 2^{30}
B. 2^{57}
C. 2^{63}
D. 2^{112}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO