Zadania z parametrem

Zadania z parametrem - (PR) Funkcja kwadratowa, zadanie z parametrem i wartością bezwzględną. Zadanie 7

Zadanie 7.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których równanie ma 2 różne rozwiązania.
mx^{2}+4|x|+m-3=0

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Zadanie z parametrem- Dla jakich wartości parametru k jeden z pierwiastków równania jest dwa razy większy od drugiego. Zadanie 6

Zadanie 6.

Dla jakich wartości parametru k jeden z pierwiastków równania 2x^{2}-(2k+1)x+k^{2}-9k+39=0 jest dwa razy większy od drugiego? Znajdź tę pierwiastki.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Zadania z parametrem- Dla jakiej wartości parametru m. Zadanie 5

Zadanie 5.

Dla jakich wartości parametru m najmniejsza wartość funkcji f należy do podanego przedziału?

a) f(x)=x^{2}+x+m^{2}-m+\frac{1}{4}, <2;6>
b) f(x)=(m-1)x^{2}+3mx+4+2m,

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Zadania z parametrem-Rozwiąż równania i nierówność z niewiadomą x w zależności od parametru część 1 zadanie 4

Zadanie 4.

Rozwiąż równania i nierówność z nie wiadomą x w zależności od parametru:
a) 5kx=k+1
b) 2x+4=a^{2}-ax
c) x+cx<c-2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Zadania z parametrem-Rozwiąż równania i nierówność z niewiadomą x w zależności od parametru część 2 zadanie 3

Zadanie 3.

Rozwiąż równania i nierówność z nie wiadomą x w zależności od parametru:
a) 5kx=k+1
b) 2x+4=a^{2}-ax
c) x+cx<c-2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Zadania z parametrem- Dla jakich wartości parametru k nierówność jest spełniona dla każdego x ∈ R zadanie 2

Zadanie 2.

Dla jakich wartości parametru k nierówność -x^{2}+kx-2k+3 mniejsze 0 jest spełniona dla każdego x ∈ R ?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Zadania z parametrem-Zbadaj ilość rozwiązań równania w zależności od parametru m Zadanie 1

Zadanie 1.

Zbadaj ilość rozwiązań równania (2m+3)x^{2}-4mx+m+1=0 w zależności od parametru m

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA PRAWO