Wyrażenia arytmetyczne

Wyrażenia arytmetyczne - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 13. Zadanie 4

Zadanie 4.

Jeśli dla x=-2 wartość wyrażenia \frac{1}{4}x^{3}-\frac{1}{2}x^{2}+m jest równa 0, to:

A. m=-2
B. m=0
C. m=2
D. m=4

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 8. Zadanie 3

Zadanie 3.

Dane są sumy algebraiczne S=x-1 i T=x^{2}+x+1. Iloczyn S\cdot{}T jest równy:

A. x^{3}-1
B. x^{3}+x^{2}
C. x^{3}-x^{2}+x
D. x^{3}-x^{2}+x-1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 6. Zadanie 2

Zadanie 2.

Które z poniższych wyrażeń po uproszczeniu jest równe 2x-3 dla w\neq0?

A. \frac{4x^{2}-3x}{2x}
B. \frac{8x^{2}-6x}{4x}
C. \frac{6x-4x^{2}}{-2x}
D. \frac{-4x^{2}-6x}{-2x}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne- Kwadrat wyrażenia 1 + x + x^2 jest równy. Zadanie 1

Zadanie 1.

Kwadrat wyrażenia 1+x+x^{2} jest równy:

A. 1+x^{2}+x^{4}
B. 1+x^{2}+x^{4}+2x^{3}
C. x^{4}+2x^{3}+3x^{2}+2x+1
D. x^{4}+3x^{3}+2x^{2}+x+1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA PRAWO