Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne- Wykonaj działania. Podaj konieczne założenia. Zadanie 14

Zadanie 14.

Wykonaj działania, podaj konieczne założenia:

a) \frac{3x}{2x+1}+\frac{x^{2}}{4x^{2}+4x+1}
b) \frac{x^{2}-1}{4x^{2}+12x+9}-\frac{2}{2x+3}
c) \frac{x+5}{9x^{2}-6x+1}+\frac{1}{3x-1}
d) \frac{x^{2}}{16-9x^{2}}-\frac{2}{4-3x}
e) \frac{1}{4x^{2}-25}+\frac{3x}{2x-5}
f) \frac{x+3}{25x^{2}-16}-\frac{1}{5x+4}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia algebraiczne- Teraz matura poziom podstawowy arkusz 6 zadanie 13. Zadanie 13

Zadanie 13.

Wyrażenie x^{2}+y^{2} można zapisać w postaci:

A. (x-y)(x+y)
B. (x-y)^{2}+2xy
C. (x+y)^{2}
D. 2xy-(x+y)^{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-Teraz matura, arkusz 4, zadanie 5 zadanie 12

Zadanie 12.

Wartość wyrażenia \frac{32}{4a-a^{2}}-\frac{8}{a} dla a=-12 jest równa
A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{2}
C. \frac{5}{6}
D. 1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-Teraz matura Zestaw C Zadanie 13 zadanie 11

Zadanie 11.

Wyrażenie \frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+2}, gdzie x\neq0,y\neq0, x\neq-y, jest równe
A. \frac{x-y}{2}
B. \frac{x+y}{x-y}
C. \frac{x-y}{x+y}
D. -\frac{1}{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-Która z podanych liczb jest niewymierna Zadanie 10

Zadanie 10.

Która z podanych liczb jest niewymierna?

A.(\sqrt{3}-4)(4+\sqrt{3})
B.(1-\sqrt{3})^{2}(1+\sqrt{3})^{2}
C.\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\sqrt{15}
D.(2-\sqrt{5})^{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-wyrażenia arytmetyczne zadanie 9

Zadanie 9.

Wykonaj działania: W=(\frac{5}{x-1}-\frac{3x-4}{x^{2}-2x+1}+\frac{2x+5}{x^{2}-1}):\frac{2}{x-1}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-Wyrażenia Arytmetyczne Zadanie 8

Zadanie 8.

Doprowadź wyrażenie W do najprostszej postaci a następnie oblicz jego wartość liczbową dla x=\sqrt{3}+3  i  y=3-\sqrt{3}

W=\frac{4xy}{x^{2}-y^{2}}+\frac{x-y}{x+y}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-wyrażenia arytmetyczne zadanie 7

Zadanie 7.

Oblicz wartość liczbową wyrażenia W

W=\frac{1}{4}(b+2a)\cdot{}(b-2a)-(\frac{1}{2}b-a)^{2} ,  dla a=-1\frac{3}{5}  i  b=3\frac{1}{5}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-Wyrażenia Arytmetyczne Zadanie 6

Zadanie 6.

Wyrażenie W doprowadź do najprostszej postaci i oblicz wartość liczbową dla a=-1.

W=(\frac{3a}{1-3a}+\frac{2a}{1+3a}):\frac{6a^{2}+10a}{1-6a+9a^{2}}

dla a\neq{}\frac{5}{3}  ;  a\neq{}-\frac{1}{3}  ;  a\neq{}\frac{1}{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wyrażenia arytmetyczne-wyrażenia arytmetyczne zadanie 5

Zadanie 5.

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie

W=-2x(x-y)+(y-3)^{2}+(y-3x)(y+3x)+2xy , a następnie oblicz jego wartość dla x=\sqrt{2}   i   y=\sqrt{8}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO