Układ równań

Układy równań - (PP) Ile rozwiązań mają układy równań. Zadanie 24

Zadanie 24.

Ile rozwiązań mają układy równań:

A. \begin{cases}x-y=2\\-x+y=2\end{cases}
B. \begin{cases}3x+y=1\\6x+2y=2\end{cases}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań - (PR) Dla jakiego parametru m układ równań nie ma rozwiązań?. Zadanie 23

Zadanie 23.

Układ równań \begin{cases}y=m^{2}x+2m\\xy=m^{2}-2\end{cases} nie ma rozwiązania dla:

A. m\in(-1,1)
B. m\in(-1,1) \ {{0}}
C. m\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)
D. m\in(-\infty,-1)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań - Rozwiąż układ równań dowolną metodą algebraiczną. Zadanie 22

Zadanie 22.

Podany układ równań rozwiąż dowolną metodą algebraiczną:
\begin{cases}2x-3y=5\\3x+y=-4\end{cases}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań - Rozwiąż układ równań metodą graficzną. Zadanie 21

Zadanie 21.

Podany układ równań rozwiąż metodą graficzną:

\begin{cases}2x-y+2=0\\-2x+y+4=0\end{cases}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 22. Zadanie 20

Zadanie 20.

Jeśli para liczb (x,y), spełnia układ równań:
\begin{cases}2x-y=-7\\x+2y=4\end{cases}
to iloczyn x\cdot{}y jest równy:

A. -6
B. -3
C. 3
D. 6

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań- Rozwiąż układ równań. Zadanie 19

Zadanie 19.

Rozwiązaniem układu równań \begin{cases}3x+2y=13//2x-3y=-13\end{cases} jest para liczb:

A. x=1, y=-5
B. x=-1, y=-5
C. x=-1, y=5
D. x=1, y=5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań- Wyznacz punkty przecięcie paraboli i prostej. Zadanie 18

Zadanie 18.

Wyznacz punkty przecięcia paraboli i prostej, rozwiązując rachunkowo układ równań:

\begin{cases}-y+x+2=0\\y=x^{2}\end{cases}

następnie narysuj wykres ilustrujący geometryczne rozwiązanie tego zadania.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układy równań- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 4. Zadanie 17

Zadanie 17.

Rok temu Erazm był 4 razy młodszy od Eustachego. Za trzy lata obaj będą mieli w sumie 18 lat. Zatem Eustachy ma

A. 8 lat
B. 9 lat
C. 12 lat
D. 13 lat

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań- Układy równań drugiego stopnia z wzorami skróconego mnożenia 2. Zadanie 16

Zadanie 16.

Rozwiąż układ równań:

h) \begin{cases}(x-5)^{2}-(x+2)^{2}=7y\\ (y+4)^{2}-(y-2)(y+2)=8x \end{cases}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Układ równań- Układy równań drugiego stopnia z wzorami skróconego mnożenia 1. Zadanie 15

Zadanie 15.

Rozwiąż równanie:

g) \begin{cases}(x+3)^{2}-(y-1)^{2}=(x-y)(x+y)\\3x-7y=0\end{cases}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO