Trygonometria

Trygonometria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 16. Zadanie 90

Zadanie 90.

Dla trójkąta przedstawionego na rysunku obok:

A. sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}
B. sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}
C. cos\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}
D. cos\hspace{1mm}\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 12. Zadanie 89

Zadanie 89.

Jeśli kąt \alpha jest kątem ostrym oraz sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{1}{3}, to:

A. \alpha=30^{o}
B. 60^{o}<\alpha<90^{o}
C. 0^{o}<\alpha<30^{o}
D. \alpha=60^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - (PR) Rozwiąż równanie trygonometryczne zadanie 1. Zadanie 88

Zadanie 88.

Oblicz |2sin\hspace{1mm}x-\sqrt{3}|=\sqrt{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - (PR) Rozwiąż równanie trygonometryczne zadanie 2. Zadanie 87

Zadanie 87.

Oblicz ctg(|2x|)=1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - (PR) Rozwiąż równanie trygonometryczne zadanie 3. Zadanie 86

Zadanie 86.

Oblicz \sqrt{sin^{2}\frac{x}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - Teraz matura Trygonometria PP Zestaw A zadanie 1. Zadanie 85

Zadanie 85.

Oblicz długości boków trójkąta prostokątnego ABC (rysunek obok), mając dane:

A. c=15, sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{3}{5}
B. a=14, sin\hspace{1mm}\beta=\frac{24}{25}
C. b=\sqrt{6}+\sqrt{2}, tg\hspace{1mm}\beta=2+\sqrt{3}
D. c=\sqrt{13}, tg\hspace{1mm}\alpha=1,5.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - Matematyka - trygonometria - ogarnij sinusy. Zadanie 84

Zadanie 84.

1) Sinus w nazwie PRZECIWPROSTOKĄTA do MIANOWNIKA
2) "KO" w nazwie PRZECIWPROSTOKĄTNA przy "KO"-ncie do LICZNIKA

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - (PP) Oblicz wartość wyrażenia trygonometrycznego jeżeli tg alfa=4. Zadanie 83

Zadanie 83.

Oblicz wartość wyrażenia \frac{2sin^{2}\alpha-3sin\alpha\cdot{}cos\alpha}{3sin\alpha\cdot{}cos\alpha-7cos^{2}\alpha} wiedząc, że tg\alpha=4.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - (PP) Wykaż, że dla dowolnego kąta alfa wartość wyrażenia jest stała. Zadanie 82

Zadanie 82.

Wykaż, że dla dowolnego kąta ostrego \alpha, wartość wyrażenia sin^{4}\alpha+cos^{2}\alpha+sin^{2}\alpha\cdot{}cos^{2}\alpha jest stała.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - (PP) Udowodnij tożsamość trygonometryczną. Zadanie 81

Zadanie 81.

Uzasadnij, że dla każdego \alpha\in<0^{o};90^{o})\cup(90^{o};180^{o}> prawdą jest, że (1+sin\alpha)(\frac{1}{cos\alpha}-tg\alpha)=cos\alpha.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO