Równania

Równania - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 10. Zadanie 74

Zadanie 74.

Najmniejszym pierwiastkiem równania x^{3}+2x=3x^{2} jest liczba:

A. -2
B. -1
C. 0
D. 1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PP) Zapisz odpowiednie równanie, a następnie rozwiąż je. Zadanie 73

Zadanie 73.

Zapisz odpowiednie równanie a następnie rozwiąż je: Liczba o 5 większa od liczby x stanowi 110\% liczby x.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PP) Przekształcanie wzorów. Wyznacz a ze wzoru. Zadanie 72

Zadanie 72.

Wyznacz a ze wzoru: P=2ab+2bc+2ca.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PR) Rozwiąż równanie trygonometryczne w przedziale od 0 do pi. Zadanie 71

Zadanie 71.

Rozwiąż równanie \sqrt{3}\cdot{}cos\hspace{1mm}x=1+sin\hspace{1mm}x w przedziale <0;2\pi>.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PR) Rozwiąż równanie z trzema wartościami bezwzględnymi. Zadanie 70

Zadanie 70.

Rozwiąż równanie |x-1|-|3-x|=2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania dodatnie. Zadanie 69

Zadanie 69.

Dla jakiej wartości parametru m (m\in\Re) równanie \frac{x^{2}-(2m-1)x+9-m}{2x-1}=0 ma dwa różne rozwiązania dodatnie?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania. Zadanie 68

Zadanie 68.

Dla jakiej wartości parametru m (m\in\Re) równanie \frac{x-2}{m}=\frac{2x-m}{x+2} ma dwa różne rozwiązania?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PR) Teraz matura Arkusz 6 zadanie 11. Zadanie 67

Zadanie 67.

Dla jakich wartości parametru a równanie |x+a|=1-||x-2|-3| ma dokładnie dwa rozwiązania?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PR) Teraz matura Arkusz 6 zadanie 10. Zadanie 66

Zadanie 66.

Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór wszystkich punktów, których współrzędne (x;y) spełniają równanie |x+y|=(x+y)^{2}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Równania - (PR) Rozwiąż równanie z sinusem. Zadanie 65

Zadanie 65.

Rozwiąż równanie:
|1-4\sin(x-\frac{\pi}{4})|=1 dla x\in<0,2\pi>.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO