Przebieg zmienności funkcji

Przebieg zmienności funkcji - (PP) Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f.(3). Zadanie 17

Zadanie 17.

Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f
f(x)=x^{4}+2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji - (PP) Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f.(1). Zadanie 16

Zadanie 16.

Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f
f(x)=-x^{3}+12x-3.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji - Przebieg zmienności funkcji. Narysuj funkcję. Zadanie 15

Zadanie 15.

Zbadaj przebieg zmienności funkcji f(x)=\frac{x^{3}}{x^{2}-1}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji- Wyznacz ekstremum funkcji, oraz przedziały monotoniczności. Zadanie 14

Zadanie 14.

Wyznacz ekstremum funkcji f(x)=e^{-x^{2}+8x-14}, oraz przedziały monotoniczności.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji- Oblicz drugą pochodną funkcji. Przebieg zmienności funkcji. Zadanie 13

Zadanie 13.

Zbadaj przebieg zmienności i narysuj wykres funkcji f(x)=\frac{x^{3}}{x^{2}+1}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji- Zbadaj przebieg zmienności funkcji. Narysuj wykres. Zadanie 12

Zadanie 12.

Określ dziedzinę funkcji, wyznacz miejsce zerowe funkcji, wyznacz przedziały w których funkcja przyjmuje wartość ujemną w których dodatnią, wyznacz granicę funkcji na końcach przedziałów określności, określ równanie asymprot pionowych i poziomych, oblicz pochodną funkcji, wyznacz przedziały monotoniczności funkcji, określ ekstrema funkcji, zestaw informacje w tabelce, naszkicuj wykres funkcji:
f(x)=\frac{x^{2}}{x^{2}-9}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji- Zbadaj przebieg zmienności funkcji wymiernej, naszkicuj wykres. Zadanie 11

Zadanie 11.

Określ dziedzinę funkcji, wyznacz miejsce zerowe funkcji, wyznacz przedziały w których funkcja przyjmuje wartość ujemną w których dodatnią, wyznacz granicę funkcji na końcach przedziałów określności, określ równanie asymprot pionowych i poziomych, oblicz pochodną funkcji, wyznacz przedziały monotoniczności funkcji, określ ekstrema funkcji, zestaw informacje w tabelce, naszkicuj wykres funkcji:
f(x)=\frac{4x+1}{2x^{2}-4x}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji- Zbadaj monotoniczność funkcji. Zadanie 10

Zadanie 10.

Zbadaj monotoniczność funkcji (tzn narysuj tabelę z x, f(x) i f^{'}(x))
f(x)=2x^{2}-2x, x\in R

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Przebieg zmienności funkcji- Asymptota ukośna funkcji. Zadanie 9

Zadanie 9.

Wyznacz (o ile istnieje) asymptotę ukośną funkcji w +\infty
f(x)=\frac{4x^{2}-5}{x-1}, x\neq1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

 

 

Przebieg zmienności funkcji- Określ rodzaj nieciągłości funkcji w punkcie x0 =0 i naszkicuj wykres funkcji. (2). Zadanie 8

Zadanie 8.

Narysuj szkic wykresu funkcji: y=2arcctg\frac{1}{x^{2}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO