Procenty

Procenty - W meczu koszykówki Marcin rzucał tylko za dwa lub za trzy punkty (PP). Zadanie 21

Zadanie 21.

W meczu koszykówki Marcin rzucał tylko za dwa lub za trzy punkty. Ze wszystkich rzutów za trzy punkty skutecznych było 20\%, a spośród rzutów za dwa punkty, celne stanowiły 30\%. Łącznie rzucał 30 razy. Ile punktów zdobył?

A. 15
B. 18
C. 10
D. 12

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 1. Zadanie 20

Zadanie 20.

20\% liczby 15 jest równe:

A. 30
B. 3
C. 4,5
D. 45

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 1. Zadanie 19

Zadanie 19.

Liczba x stanowi 25\% liczby y. Zatem liczba y stanowi:

A. 25\% liczby x
B. 40\% liczby x
C. 50\% liczby x
D. 400\% liczby x

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - (PP) Liczba osób uczęszczających na pływalnię wzrosła w sierpniu o 1/4 w porównaniu z czerwcem. Zadanie 18

Zadanie 18.

Liczba osób uczęszczających na pływalnię wzrosła w sierpniu o \frac{1}{4} w porównaniu z czerwcem. We wrześniu liczba osób korzystających z pływalni zmalała o 20\% w porównaniu z sierpniem.Oblicz,w którym miesiącu, w czerwcu czy we wrześniu ,więcej osób chodziło na pływalnie.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - (PP) Kiedy otrzymamy większa kwotę: lokując pieniądze na 5% przez 10 lat ,. Zadanie 17

Zadanie 17.

Kiedy otrzymamy większa kwotę: lokując pieniądze na 5\% przez 10 lat ,czy lokując je na 10\% przez 5 lat? Zakładamy, że w każdym przypadku kapitalizacja odsetek następuje co rok i oprocentowanie jest stale w podanym okresie. Odpowiedz uzasadnij, wykonując obliczenia.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - (PP) Pan M. wpłacił do banku na sześciomiesięczna lokatę 2000 zł. Oprocentowanie lokaty ... Zadanie 16

Zadanie 16.

Pan M. wpłacił do banku na sześciomiesięczna lokatę 2000 zł. Oprocentowanie lokaty w skali rocznej jest równe 6\%, kapitalizacje są przeprowadzane co pół roku. Oblicz kwotę wraz z odsetkami,którą otrzyma pan M. po 18 miesiącach oszczędzania. Wynik zaokrąglij do 0,1 zł.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - Teraz matura Poziom podstawowy arkusz 12 zadanie 1. Zadanie 15

Zadanie 15.

Liczba 27 jest o p\% mniejsza od piczby 45, zatem:

A. p=40
B. p=55
C. p=60
D. p=66\frac{2}{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 26. Zadanie 14

Zadanie 14.

Na początku sierpnia ceny jabłek i gruszek w osiedlowym sklepie były takie same. W ciągu miesiąca cena gruszek spadła o 38\%, a cenę jabłek dwukrotnie obniżono o 20\%. Które owoce są tańsze po tych zmianach? Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 1. Zadanie 13

Zadanie 13.

Pewien towar kosztował 200 zł. Jego cenę podniesiono o 15\%. Towar kosztuje teraz:

A. 203
B. 215
C. 220
D. 230

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Procenty- Jeśli cena spodni bez podatku VAT jest równa 150 zł, to z podatkiem VAT w wysokości 23 procent. Zadanie 12

Zadanie 12.

Jeśli cena spodni bez VAT jest równa 150 zł, to wraz z podatkiem VAT w wysokości 23\% spodnie kosztują:

A. 184,50
B. 150,23
C. 173
D. 115,50

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO