Potęgi

Potęgi - (PP) Rozwiąż nierówność - potęgi ujemne. Zadanie 23

Zadanie 23.

Jeśli a jest liczbą dodatnią i a^{-\frac{1}{3}}<a^{-\frac{1}{2}} to:

A. a=1
B. a>1
C. a<1
D. \frac{1}{a}<1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 4. Zadanie 22

Zadanie 22.

Wyznacz wartość x, dla których równość jest prawidłowa.

A. 2^{x}=512
B. 3^{2x}=81
C. 4^{x+1}=256
D. 3\cdot{}5^{x}=375
E. 6\cdot{}6^{x}=216
F. \frac{3}{7}\cdot{}7^{x}=147

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 3. Zadanie 21

Zadanie 21.

Oblicz.

A. (17^{\sqrt{3}-\sqrt{2}})^{\sqrt{3}+\sqrt{2}}
B. 7^{2-\sqrt{3}}\cdot{}49^{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}
C. 4^{2+\sqrt{2}}:\sqrt{2}^{\sqrt{32}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 2. Zadanie 20

Zadanie 20.

Czy x jest liczbą naturalną?

A. x=25^{\frac{3}{14}}\cdot{}25^{\frac{2}{7}}
B. x=9^{0,75}\cdot{}3^{-0,5}
C. x=9^{1,5}\cdot{}12^{-3}
D. x=18^{1,5}:2^{0,5}
E. x=\sqrt{3}\cdot{}8^{\frac{1}{6}}\cdot{}12^{\frac{3}{4}}
F. x=(0,4\cdot{}5^{2,5}):\sqrt{5}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 1. Zadanie 19

Zadanie 19.

Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 2.

A. \sqrt{2}\cdot{}2^{0,25}
B. 4\cdot{}(0,5)^{\frac{3}{5}}
C. 64^{\frac{2}{9}}:0,25^{\frac{5}{6}}
D. \frac{2}{\sqrt[3]{32}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi- Działania na potęgach i pierwiastkach. Zadanie 18

Zadanie 18.

Liczba \sqrt{4^{-1}}\cdot{}8^{\frac{2}{3}} jest równa:

A. 4\sqrt{2}
B. 8
C. 2
D. 4

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi- Teraz matura poziom podstawowy 1 zestaw zadanie 2. Zadanie 17

Zadanie 17.

Która z liczb jest równa 2?

A. 0,02\cdot{}10^{3}
B. 20^{-1}\cdot{}10^{2}
C. (0,2)^{-1}\cdot{}10
D. 10^{2}:(0,02)^{-1}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi- Teraz matura poziom podstawowy arkusz 6 zadanie 2. Zadanie 16

Zadanie 16.

Liczba (3\frac{3}{8})^{-\frac{1}{3}} jest:

A. większa od 3
B. wymierna
C. całkowita
D. ujemna

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi- Teraz matura poziom podstawowy arkusz 6 zadanie 1. Zadanie 15

Zadanie 15.

Liczba (6\cdot{}10^{8}):(15\cdot{}10^{-3}) jest równa:

A. 9\cdot{}10^{6}
B. 0,4\cdot{}10^{5}
C. 4\cdot{}10^{10}
D. 0,3\cdot{}10^{11}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 8. Zadanie 14

Zadanie 14.

Liczba 2^{10}+3^{10}+2\cdot{}6^{5} jest podzielna przez

A. 9
B. 11
C. 13
D. 15

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę