Potęgi

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 9. Zadanie 34

Zadanie 34.

Zad 11. Liczba (\sqrt[3]{16}\cdot{}4^{-2})^{3} jest równa

A. 4^{4}
B. 4^{-4}
C. 4^{-8}
D. 4^{-12}

Zad 12. Liczba \frac{1}{2}\cdot{}2^{2014} jest równa

A. 2^{2013}
B. 2^{2012}
C. 2^{1007}
D. 1^{2014}

Zad 13. Liczba a=\frac{(2^{3})^{4}}{2^{-5}} jest równa liczbie:

A. 2^{2}
B. 2^{7}
C. 2^{12}
D. 2^{17}

Zad 14. Wartość liczby a=3\sqrt{27}+9\sqrt{3}+\sqrt{243} jest równa:

A. 3^{\frac{10}{2}}
B. 3^{\frac{9}{2}}
C. 3^{\frac{7}{2}}
D. 3^{\frac{5}{2}}

Zad 15. Połowa sumy 4^{28}+4^{28}+4^{28}+4^{28} jest równa

A. 2^{30}
B. 2^{57}
C. 2^{63}
D. 2^{112}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 8. Zadanie 33

Zadanie 33.

Zad 6. Liczba 27^{-2}\cdot{}9^{6} jest równa

A. 9^{5}
B. 3^{16}
C. 6^{4}
D. 3^{4}

Zad 7. Dana jest liczba x=63^{2}\cdot{}(\frac{1}{3})^{4}. Wtedy

A. x=7^{2}
B. x=7^{-2}
C. x=3^{8}\cdot{}7^{2}
D. x=3\cdot{}7

Zad 8. Liczba \frac{4^{\frac{1}{2}}\cdot{}4^{-1}}{4^{0}-0,5} jest równa

A. 1
B. -1
C. 2
D. 4

Zad 9. Liczba \frac{\sqrt[4]{16}+\sqrt[3]{3\frac{3}{8}}}{(\frac{2}{7})^{-1}} jest równa

A. -1
B. \frac{4}{10}
C. -2\frac{1}{4}
D. 1

Zad 10. Wartość liczb a=16\sqrt[3]{4} jest równa wartości liczby:

A. 2^{\frac{4}{3}}
B. 2^{\frac{7}{3}}
C. 2^{\frac{5}{3}}
D. 2^{\frac{14}{3}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 7. Zadanie 32

Zadanie 32.

Zad 1. Liczba 2^{\frac{4}{3}}\cdot{}\sqrt[3]{2^{5}} jest równa

A. 2^{\frac{20}{3}}
B. 2
C. 2^{\frac{4}{5}}
D. 2^{3}

Zad 2. Liczba \sqrt[3]{(-8)^{-1}}\cdot{}16^{\frac{3}{4}} jest równa

A. -8
B. -4
C. 2
D. 4

Zad 3. Iloczyn 9^{-5}\cdot{}3^{8} jest równy

A. 3^{-4}
B. 3^{-9}
C. 9^{-1}
D. 9^{-9}

Zad 4. Liczba (\frac{2^{-2}\cdot{}3^{-1}}{2^{-1}\cdot{}3^{-2}})^{0} jest równa

A. a
B. 4
C. 9
D. 36

Zad 5. Iloraz 32^{-3}:(\frac{1}{8})^{4} jest równa

A. 2^{-27}
B. 2^{-3}
C. 2^{3}
D. 2^{27}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 6. Zadanie 31

Zadanie 31.

Wskaż liczbę, która jest mniejsza od \frac{2\frac{1}{3}}{3\frac{1}{2}}:(-\frac{1}{3})

A. -\frac{2}{3}
B. \frac{2}{3}
C. -\frac{9}{2}
D. \frac{1}{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 5. Zadanie 30

Zadanie 30.

Wskaż liczbę, która nie jest równa 2^{\frac{5}{2}}:

A. 4\sqrt{2}
B. \sqrt{2^{5}}
C. 2^{2,5}
D. (\frac{1}{2})^{-\frac{2}{5}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 4. Zadanie 29

Zadanie 29.

Wyrażenie 2\sqrt{12}-\sqrt{27} można zapisać w postaci:

A. 3^{\frac{1}{3}}
B. 3^{-1}
C. 2\cdot{}3^{\frac{1}{2}}
D. 2\cdot{}3^{-\frac{1}{2}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 3. Zadanie 28

Zadanie 28.

Liczba 5^{25}\cdot{}25^{50} jest równa

A. 5^{75}
B. 125^{1250}
C. 5^{125}
D. 125^{75}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 2. Zadanie 27

Zadanie 27.

Przedstaw w postaci jednej potęgi:

A. 3^{4}\cdot{}3^{5}=

B. 5^{8}:5^{4}=

C. (3^{2})^{4}\cdot{}(3^{4})^{5}=

D. \frac{3^{-9}}{3^{4}}=

E. 2^{-3}\cdot{}2^{7}=

F. \frac{(2^{5})^{2}\cdot{}(2^{3})^{4}}{(2^{4})^{2}}=

G. 2^{4}\cdot{}8^{2}=

H. 5^{4}\cdot{}25^{-2}=

I. 9^{3}\cdot{}\frac{1}{3}=

J. 4^{5}\cdot{}\frac{1}{8}=

 

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

 

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 1. Zadanie 26

Zadanie 26.

Oblicz:

A. 5^{2}=
B. (\frac{1}{2})^{-5}=
C. (-\frac{1}{3})^{-4}=
D. (\frac{2}{3})^{-3}=
E. (-\frac{2}{5})^{-3}=
F. 8^{\frac{2}{3}}=
G. (\frac{4}{25})^{\frac{1}{2}}=
H. (\frac{9}{16})^{-\frac{1}{2}}=
I. (1\frac{1}{3})^{-3}=
J. (6\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}}=
K. (2\frac{1}{4})^{-1,5}=

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 2. Zadanie 25

Zadanie 25.

Wyrażenie (5^{5}:5^{2}):(5^{3}:5^{2}) jest równe:

A. 125
B. 25
C. 5
D. \frac{1}{5}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO