Planimetria

Planimetria - Oblicz x na podstawie rysunku. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. (PP). Zadanie 305

Zadanie 305.

Oblicz x na podstawie rysunku.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Na rysunku punkt O jest środkiem okręgu. Oblicz miary katów wewnętrznych czworokąta ABCD. (PP). Zadanie 304

Zadanie 304.

Na rysunku punkt O jest środkiem okręgu. Długość łuku AD stanowi \frac{1}{12} długość okręgu, a długość łuku DC stanowi \frac{2}{9} długości okręgu. Oblicz miary kątów wewnętrznych czworokąta ABCD

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Oblicz miarę kąta wpisanego opartego na łuku. (PP). Zadanie 303

Zadanie 303.

Oblicz:

A. Miarę kąta wpisanego opartego na łuku równego \frac{5}{18} okręgu.
B. Miarę kąta \alpha na podstawie rysunku.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 19. Zadanie 302

Zadanie 302.

Wysokość trapezu prostokątnego ABCD przedstawionego na rysunku obok jest dwa razy większa od różnicy długości jego podstaw. Tangens kąta \alpha jest równy:

A. \frac{1}{2}
B. \sqrt{2}
C. \sqrt{3}
D. 2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 18. Zadanie 301

Zadanie 301.

Dwa boki trójkąta mają długości 2 i 4 a kąt między nimi zawarty ma miarę 60^{o}. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 2
B. 2\sqrt{3}
C. 4
D. 4\sqrt{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 13. Zadanie 300

Zadanie 300.

W kwadrat o polu 64 wpisano koło. Jego pole jest równe:

A. 64\pi
B. 32\pi
C. 16\pi
D. 8\pi

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 9. Zadanie 299

Zadanie 299.

Punkty: A,B,C leżą na okręgu o środku O (rysunek obok). Jeśli kąt ABC ma miarę 25^{o}, to miara kąta ACO jest równa:

A. 50^{o}
B. 60^{o}
C. 65^{o}
D. 80^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 10. Zadanie 298

Zadanie 298.

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 3 i 4. Najkrótsza wysokość w tym trójkącie jest równa:

A. 2,4
B. 2,5
C. 3
D. 3,5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 5. Zadanie 297

Zadanie 297.

Jeśli trójkąt o bokach długości: 9,12 i 16 jest podobny do trójkąta o bokach długości: a,9 i 12 (gdzie a<9), to:

A. a=6
B. a=6\frac{2}{3}
C. a=6\frac{3}{4}
D. a=8

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 32. Zadanie 296

Zadanie 296.

Na okręgu o promieniu 2 opisano trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 12. Oblicz obwód tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO