Planimetria

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 19. Zadanie 302

Zadanie 302.

Wysokość trapezu prostokątnego ABCD przedstawionego na rysunku obok jest dwa razy większa od różnicy długości jego podstaw. Tangens kąta \alpha jest równy:

A. \frac{1}{2}
B. \sqrt{2}
C. \sqrt{3}
D. 2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 18. Zadanie 301

Zadanie 301.

Dwa boki trójkąta mają długości 2 i 4 a kąt między nimi zawarty ma miarę 60^{o}. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 2
B. 2\sqrt{3}
C. 4
D. 4\sqrt{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 13. Zadanie 300

Zadanie 300.

W kwadrat o polu 64 wpisano koło. Jego pole jest równe:

A. 64\pi
B. 32\pi
C. 16\pi
D. 8\pi

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 9. Zadanie 299

Zadanie 299.

Punkty: A,B,C leżą na okręgu o środku O (rysunek obok). Jeśli kąt ABC ma miarę 25^{o}, to miara kąta ACO jest równa:

A. 50^{o}
B. 60^{o}
C. 65^{o}
D. 80^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 10. Zadanie 298

Zadanie 298.

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 3 i 4. Najkrótsza wysokość w tym trójkącie jest równa:

A. 2,4
B. 2,5
C. 3
D. 3,5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 5. Zadanie 297

Zadanie 297.

Jeśli trójkąt o bokach długości: 9,12 i 16 jest podobny do trójkąta o bokach długości: a,9 i 12 (gdzie a<9), to:

A. a=6
B. a=6\frac{2}{3}
C. a=6\frac{3}{4}
D. a=8

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 32. Zadanie 296

Zadanie 296.

Na okręgu o promieniu 2 opisano trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 12. Oblicz obwód tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 29. Zadanie 295

Zadanie 295.

Dany jest okrąg o środku O (rysunek obok).
Oblicz miarę kąta \alpha.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 18. Zadanie 294

Zadanie 294.

Dwa boki trójkąta mają długość 8 i 10, a sinus kąta zawartego między nimi wynosi /frac{3}{4}. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 15
B. 30
C. 45
D. 60

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 17. Zadanie 293

Zadanie 293.

Punkt O jest środkiem okręgu (rysunek obok). Kąt \alpha ma miarę równą:

A. 20^{o}
B. 30^{o}
C. 35^{o}
D. 40^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę