Nierówności

Nierówności - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 4. Zadanie 61

Zadanie 61.

Wskaż zbiór nierówności -2(x-1)(x+3)>0.

A. (-\infty;-3)\cup(1;\infty)
B. (-1;3)
C. (-\infty;-1)\cup(3;\infty)
D. (-3;1)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 8. Zadanie 60

Zadanie 60.

Funkcja f(x)=2x^{2}-6 przyjmuje wartości ujemne dla wszystkich:

A. x\in(-\sqrt{3};\sqrt{3})
B. x\in(-3;3)
C. x\in(-\infty;\sqrt{3})
D. x\in(-\infty;3)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 4. Zadanie 59

Zadanie 59.

Przedział zaznaczony na osi liczbowej:

zawiera sie w zbiorze rozwiązań nierówności:

A. x^{2}\ge \frac{1}{4}
B. x^{2}\ge 9
C. x^{2}\ge 16
D. x^{2}\ge 49

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - (PR) Sprawdź, czy prawdziwa jest tożsamość trygonometryczna. Zadanie 58

Zadanie 58.

Sprawdź, czy prawdziwa jest tożsamość \frac{1+cos\alpha}{sin\alpha}=ctg\frac{\alpha}{2}. Podaj koniecznie założenia.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - (PR) Rozwiąż nierówność i podaj przykład liczby niewymiernej nienależącej do zbioru. Zadanie 57

Zadanie 57.

Rozwiąż nierówność -2<|2x-6|<3 i podaj przykład liczby niewymiernej nienależącej do zbioru rozwiązań tej nierówności.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - (PP) Udowodnij nierówność Zadanie 56

Zadanie 56.

Uzasadnij, że jeśli a\in\Re i b\in\Re oraz a>b i a+2b<0, to a(a+b)<2b^{2}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - Rozwiąż nierówność trygonometryczną o niewiadomej z przedziału -pi do pi. Zadanie 55

Zadanie 55.

Rozwiąż nierówność \frac{\cos\hspace{1mm}2x+\cos\hspace{1mm}x-1}{cos\hspace{1mm}2x}>1 o niewiadomej z przedziału <-\pi,\pi>.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - (PP) Rozwiąż nierówność - potęgi ujemne. Zadanie 54

Zadanie 54.

Jeśli a jest liczbą dodatnią i a^{-\frac{1}{3}}<a^{-\frac{1}{2}} to:

A. a=1
B. a>1
C. a<1
D. \frac{1}{a}<1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności - (PR) Teraz matura Arkusz 6 zadanie 13. Zadanie 53

Zadanie 53.

Wykaż, że jeśli 0<x<\frac{1}{2}, to 2x+\frac{1}{x^{2}}>5.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Nierówności- Największa liczba całkowita należąca do zbioru rozwiązań nierówności. Zadanie 52

Zadanie 52.

Największa liczba całkowita należąca do zbioru rozwiązań nierówności \frac{x}{2}+\frac{x}{3}<\frac{1}{6} to:

A. 1
B. 0
C. -1
D. 2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO