Matematyka w pigułce

Matematyka w pigułce - Metoda podstawiania

Metoda podstawiania:

Matematyka w pigułce - Metoda przeciwnych współczynników.

Metoda przeciwnych współczynników:

Matematyka w pigułce - Równanie Prostej Prostopadłej.

Równanie prostej prostopadłej:

Matematyka w pigułce - Równanie Prostej Równoległe.

Równanie prostej równoległej:

 

Matematyka w pigułce - usuwanie niewymierności z mianownika.

Usuwanie niewymierności:

Matematyka w pigułce - rysowanie wykresu funkcji liniowej.

Wykres funkcji liniowej:

Matematyka w pigułce - Matematyka w pigułce - rozkładanie wielomianów - grupowanie wyrazów.

Wielomiany:

Matematyka w pigułce - wzory skróconego mnożenia.

Wzory skróconego mnożenia:

Matematyka w pigulce - Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia