Liczby

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 5. Zadanie 91

Zadanie 91.

Dla jakiej liczby naturalnej n jest spełniony warunek n-1\le x<n?

A. x=\frac{3^{32}-3^{30}}{3^{28}}
B. x=\frac{2^{22}+2^{21}}{3\cdot{}2^{11}}
C. x=\frac{5^{14}-5^{12}}{5^{13}+5^{12}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 6. Zadanie 90

Zadanie 90.

Oblicz.

A. \frac{2^{8}-4^{3}}{16^{2}+8^{2}}
B. \frac{3^{5}+27^{2}}{9\cdot{}3^{5}}
C. \frac{5^{8}:5^{2}-125^{2}}{25^{-3}:5^{-2}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 8. Zadanie 89

Zadanie 89.

Oblicz.

A. (2-3\sqrt{3})(2-3\sqrt{3})
B. (7+5\sqrt{2})(5\sqrt{2}+7)
C. (4\sqrt{5}+\sqrt{3})(4\sqrt{5}-\sqrt{3})
D. (\sqrt{8}+2\sqrt{6})(2\sqrt{6}-\sqrt{8})
E. (\sqrt{6}-3\sqrt{3})^{2}
F. (2\sqrt{32}-3\sqrt{2})^{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 10. Zadanie 88

Zadanie 88.

Jaka cyfra znajduje się na piętnastym miejscu po przecinku w rozwiązaniu dziesiętnym podanej liczby?

A. 0,(3210)
B. 6,(3648)
C. 4,3(201)
D. 1,29(325)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 7. Zadanie 87

Zadanie 87.

Oblicz. Wynik podaj w notacji wykładniczej.

A. \frac{(6\cdot{}10^{21})\cdot{}(4,4\cdot{}10^{2})}{2\cdot{}10^{4}}
B. \frac{(3\cdot{}10^{11})\cdot{}(6\cdot{}10^{4})}{(1,5\cdot{}10^{3})\cdot{}(4\cdot{}10^{5})}
C. \frac{3\cdot{}10^{6}+6\cdot{}10^{5}}{(2\cdot{}10^{4})\cdot{}(3\cdot{}10^{2})}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 1. Zadanie 86

Zadanie 86.

Dana jest liczba sześciocyfrowa 65432x, gdzie x oznacza cyfrę jedności. Wyznacz tę liczbę jeśli jest ona podzielna przez:

A. 3
B. 4
C. 5
D. 8
E. 9

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 9. Zadanie 85

Zadanie 85.

Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych x i y.

A. x=\sqrt{2}+1, y=\sqrt{2}-1
B. x=2\sqrt{3}-\sqrt{2}, y=2\sqrt{2}+\sqrt{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 4. Zadanie 84

Zadanie 84.

Oblicz.

A. \sqrt[3]{-1\frac{61}{64}}-\sqrt[3]{-3\frac{3}{8}}+\sqrt[5]{-7\frac{19}{32}}
B. \sqrt[3]{-\frac{8}{27}}+\sqrt[3]{-\frac{216}{125}}-\sqrt[5]{-\frac{243}{32}}
C. \sqrt[3]{2\frac{1}{4}}\cdot{}\sqrt[3]{-1\frac{1}{2}}-\sqrt[3]{1\frac{7}{9}}\cdot{}\sqrt[3]{-1\frac{1}{3}}
D. \frac{\sqrt[3]{750}}{\sqrt[3]{-6}}+\frac{\sqrt[3]{432}}{\sqrt[3]{-2}}-\frac{\sqrt[3]{-320}}{\sqrt[3]{-5}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 2. Zadanie 83

Zadanie 83.

Podaj przykład liczby wymiernej x spełniającej podany warunek.

A. \frac{3}{4}<x<\frac{11}{12}
B. \frac{5}{6}<x<\frac{9}{10}
C. \frac{3}{4}<x<\frac{4}{5}
D. 0,25<x<\frac{1}{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Liczby - Teraz matura Liczby Rzeczywiste PP zestaw A zadanie 3. Zadanie 82

Zadanie 82.

Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci.

A. \sqrt{72}+\sqrt{32}+\sqrt{8}
B. 2\sqrt{75}-2\sqrt{3}+\sqrt{300}
C. \sqrt[3]{54}+\sqrt[3]{128}-\sqrt[3]{432}
D. \sqrt[3]{2}(\sqrt[3]{500}-\sqrt[3]{4})
E. \frac{4\sqrt{3}+\sqrt{27}}{\sqrt{12}}
F. \frac{\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{24})}{\sqrt{3}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę