Granice

Granice - (PR) Teraz matura Arkusz 6 zadanie 6. Zadanie 3

Zadanie 3.

Oblicz lim_{x\to 1}\frac{x^{3}-3x-2}{7x^{3}+14x^{2}+7x}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Granice- Wyznacz wartość parametru k, dla którego funkcja f jest ciągła w punkcie x0 = -2. Zadanie 2

Zadanie 2.

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=\begin{cases}\frac{9x^{2}+17x-2}{x+2} &&& dla& x\neq-2\\2kx+127 &&& dla& x=-2\end{cases}. WYznacz wartość parametru k, dla którego funkcja f jest ciągła w punkcie x_{0}=-2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Granice- Oblicz granice funkcji. Zadanie 1

Zadanie 1.

Oblicz (o ile istnieje) granicę:

a) \lim_{n\to\infty}\frac{3n^{2}-7+n^{4}}{n^{2}-1-2n^{4}}=
b) \lim_{x\to 0}\frac{x^{2}-x}{x}=
c) \lim_{x\to 2}\frac{2x+x^{2}}{x+1}=

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA PRAWO