Funkcje

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 24. Zadanie 85

Zadanie 85.

Jeśli do wykresu funkcji f(x)=(\frac{1}{\sqrt{2}})^{x}+a należy punkt P(-2,3), to:

A. a=\frac{1}{\sqrt{2}}
B. a=1
C. a=\sqrt{2}
D. a=2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 11. Zadanie 84

Zadanie 84.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f:(-3;7)\to\Re. Nierówność x\cdot{}f(x)<0 jest spełniona przez każdą liczbę:

A. x\in(-3;0)
B. x\in(0;2)
C. x\in(-3;2)
D. x\in(0;7)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 7. Zadanie 83

Zadanie 83.

Jeśli do wykresu f(x)=\frac{a}{x+1}-2 należy punkt P(2,-1) to:

A. a=-1
B. a=1
C. a=2
D. a=3

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 14. Zadanie 82

Zadanie 82.

Wykres funkcji f(x)=3\cdot{}3^{-x} przedstawiono na rysunku:

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 11. Zadanie 81

Zadanie 81.

Jeśli punkt A(\frac{a}{2},-1) należy do wykresu funkcji y=\frac{1}{2x}, to:

A. a=-1
B. a=-\frac{1}{2}
C. a=\frac{1}{2}
D. a=1

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 5. Zadanie 80

Zadanie 80.

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f:<-3;4>\to\Re. Jeśli g(x)=f(-x), to zbiorem wartości funkcji g jest przedział:

A. <-3;1>
B. <-1;3>
C. <-3;4>
D. <-4;3>

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - (PP) Sporządź wykres funkcji. Wykresy funkcji z wartością bezwzględną. Zadanie 79

Zadanie 79.

y=2\frac{x-1}{\sqrt{x-1}}. Sporządź wykres funkcji:

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - (PR) Dziedziną funkcji f jest przedział Podaj dziedzinę funkcji g. Zadanie 78

Zadanie 78.

Dziedzina funkcji f (rysunek obok) jest przedział (-5,2>. Podaj dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji g.

b) g(x)=f(|x|-3)
d) g(x)=f(2-|x|)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - (PP) Określ miejsca zerowe funkcji g(x)=f(-x), korzystając z odpowiedniego rysunku. Zadanie 77

Zadanie 77.

Funkcja f jest określona wzorem f(x)=\begin{cases}-x^{2}+9&\text{gdy}\hspace{1mm}x\le 2\\5&\text{gdy}\hspace{1mm}2<x\le 3\\-x+8&\text{gdy}\hspace{1mm}x>3\end{cases}.

Określ miejsca zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(-x), korzystając z odpowiedniego rysunku.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - (PP) Naszkicuj wykres funkcji f, korzystając z wykresu funkcji f(x)=|x|. Zadanie 76

Zadanie 76.

Naszkicuj wykres funkcji f. korzystając z wykresu funkcji y:

A. f(x)=|x|-\frac{1}{2}
B. f(x)=|x|+4
C. f(x)=|x-5|
D. f(x)=|x+\frac{3}{2}
E. f(x)=|x+3|-1
F. f(x)=|x-2|+3

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO