Funkcja wymierna

Funkcja wymierna - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 14. Zadanie 59

Zadanie 59.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f(x)=-\frac{1}{x+1}-2. Do zbioru A należą wszystkie punkty wykresu tej funkcji, których obie współrzędne są całkowite. Zatem do zbioru A:

A. należy 1 punkt
B. należy 2 punkty
C. należy 3 punkty
D. należy 4 punkty

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 31. Zadanie 58

Zadanie 58.

Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f(x)=\frac{a}{x-2}+3.

A. Oblicz a.
B. Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe od 1.
C. Oblicz miejsce zerowe funkcji f.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - (PP) Darmowe korepetycje matematyka - zadania od Oli, zadanie 5. Zadanie 57

Zadanie 57.

Do wykresu funkcji f(x)=-\frac{1}{x}+q należy punkt P. Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej zbiór wartości.

A. P(1,4)
B. P(2,-3\frac{1}{2})
C. P(\frac{1}{4},-1)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - (PP) Darmowe korepetycje matematyka - zadania od Oli, zadanie 3. Zadanie 56

Zadanie 56.

Do wykresu funkcji f(x)=\frac{a}{x} należy punkt P. Naszkicuj ten wykres.

A. P(4,\frac{1}{2})
B. P(-\frac{1}{9},-3)
C. P(8,-\frac{1}{2})
D. P(-\sqrt{2},\sqrt{2})

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - (PP) Darmowe korepetycje matematyka - zadania od Oli, zadanie 1. Zadanie 55

Zadanie 55.

Na rysunku obok przedstawiono wykresy funkcji: f(x)=-\frac{6}{x}, g(x)=-\frac{2}{x} oraz h(x)=-\frac{1}{2x}:

A. Dobierz wzór do każdego wykresu.
B. Które spośród punktów: P(-\sqrt{2},\sqrt{2}), Q(-\frac{1}{2},4) i R(3\frac{1}{3},-\frac{2}{3} należą do wykresu funkcji g?
C. Podaj zbiór wartości funkcji określonej za pomocą wzoru k(x)=-\frac{6}{x}, której dziedziną jest zbiór <-3;-1>.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - (PP) Uzasadnij, że żadna liczba całkowita nie jest rozwiązaniem równania. Zadanie 54

Zadanie 54.

Uzasadnij, że żadna liczba całkowita nie jest rozwiązaniem równania \frac{2x+4}{x-2}=2x+1.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania dodatnie. Zadanie 53

Zadanie 53.

Dla jakiej wartości parametru m (m\in\Re) równanie \frac{x^{2}-(2m-1)x+9-m}{2x-1}=0 ma dwa różne rozwiązania dodatnie?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna - Dla jakiej wartości parametru m równanie ma dwa różne rozwiązania. Zadanie 52

Zadanie 52.

Dla jakiej wartości parametru m (m\in\Re) równanie \frac{x-2}{m}=\frac{2x-m}{x+2} ma dwa różne rozwiązania?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna- Rozwiąż równanie. Funkcja wymierna. Zadanie 51

Zadanie 51.

Rozwiąż równanie \frac{2x-7}{x-1}=x+1, gdzie x\neq1.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wymierna- Monotoniczność funkcji homograficznej. Zadanie 50

Zadanie 50.

Funkcja homograficzna f(x)=\frac{2x-1}{x+1}, gdzie x\neq -1, jest:

A. rosnąca w zbiorze R \  {-1}
B. malejące w zbiorze R \  {-1}
C. malejąca w każdym z przedziałów (-\infty;-1), (-1;+\infty)
D. rosnąca w każdym z przedziałów (-\infty;-1), (-1;+\infty)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO