Funkcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza - (PP) Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej określonej wzorem. Zadanie 22

Zadanie 22.

Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej określonej wzorem f(x)=3^{x+1}-5. Rozwiąż graficznie równanie f(x)=4.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

 

Funkcja wykładnicza - Czy punkt należ do wykresu funkcji. Zadanie 21

Zadanie 21.

Sprawdź, czy punkt P=(-3,8) leży na wykresie funkcji f(x)=0,512-(0,16)^{\frac{x}{2}}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Narysuj wykres funkcji wykładniczej. Zadanie 20

Zadanie 20.

Narysuj wykres funkcji f(x)=(\frac{1}{3})^{x}. Narysuj wykres funkcji g(x) takiej, że:

A. g(x)=f(-x)
B. g(x)=f(x+4)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 11. Zadanie 19

Zadanie 19.

Punkty A i B należą do wykresu funkcji f. Oblicz a i b.

A. f(x)=4^{x}, A(\frac{3}{2};a), B(b;\frac{1}{16})
B. f(x)=(\frac{1}{2})^{x}, A(-3;a), B(b;\sqrt[3]{2})
C. f(x)=(\frac{3}{2})^{x}, A(0;a), B(b,\frac{8}{27})
D. f(x)=(\frac{\sqrt{2}}{2})^{x}, A(-2,a), B(b,\frac{1}{2})

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 10. Zadanie 18

Zadanie 18.

Sprawdź, czy punkt A należy do wykresu funkcji f.

A. f(x)=(\frac{2}{3})^{x}, A(-3;3\frac{3}{8})
B. f(x)=(\frac{4}{3})^{x}, A(\frac{1}{2};\frac{2}{3})
C. f(x)=(\frac{3}{2})^{x}, A(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{6}}{2})

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 9. Zadanie 17

Zadanie 17.

Dana jest funkcja f(x)=(\frac{3}{2})^{x}+a. Oblicz a, jeżeli:

A. Wykres funkcji f przechodzi przez punkt (1;\frac{1}{2}).
B. Miejscem zerowym funkcji f jest liczba -2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 8. Zadanie 16

Zadanie 16.

Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj współrzędne punktów, w których wykres przecina osie układu współrzędnych. Określ monotoniczność tej funkcji.

A. f(x)=2^{x+3}
B. f(x)=(\sqrt{2})^{x}-2
C. f(x)=3\cdot{}3^{-x}
D. f(x)=2^{-x}+3
E. f(x)=4^{2-x}
F. f(x)=-3^{-x}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 7. Zadanie 15

Zadanie 15.

Dana jest funkcja f(x)=2^{x}. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji g i h. Odczytaj współrzędne punktów wspólnych tych wykresów.

A. g(x)=f(x)-1, h(x)=f(x-1)
B. g(x)=f(x)=2, h(x)=f(x+1)
C. g(x)=f(-x), h(x)=f(x+2)
D. g(x)=f(x)-4, h(x)=-f(x)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 6. Zadanie 14

Zadanie 14.

Zapisz wzór funkcji g, wiedząc, że jej wykres otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji f(x)=2^{x} wzdłuż osi OX.

A.
B.
C.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja wykładnicza - Teraz matura F. wykładnicza PP zestaw A zadanie 5. Zadanie 13

Zadanie 13.

Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości mniejsze od m.

A. f(x)=4^{x}, m=1
B. f(x)=2^{-x}, m=4
C. f(x)=(\frac{\sqrt{2}}{2})^{x}, m=4

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO