Funkcja liniowa

Funkcja liniowa - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 12. Zadanie 71

Zadanie 71.

Wybierz równanie prostej równoległej do prostej 3x+2y-4=0.

A. y=-\frac{3}{2}x+5
B. y=\frac{3}{2}x-4
C. y=-\frac{2}{3}x+4
D. y=\frac{2}{3}x+5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 3. Zadanie 70

Zadanie 70.

Funkcja f(x)=(m-3)x-1 nie ma miejsc zerowych dla:

A. m<3
B. m=3
C. m>3
D. m\neq 3

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 6. Zadanie 69

Zadanie 69.

Wybierz równanie prostej prostopadłej do prostej 4x+y-5=0.

A. y=\frac{1}{4}x-5
B. y=-\frac{1}{4}x
C. y=-4x
D. y=4x+5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 7. Zadanie 68

Zadanie 68.

Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji f(x)=(m+4)x+6 dla:

A. m=6
B. m=-1
C. m=-4
D. m=-7

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - (PP) Narysuj wykres funkcji liniowej. Oblicz pole obszaru ograniczonego wykresem ... Zadanie 67

Zadanie 67.

Wykonaj:

A. Narysuj wykres funkcji:
y=\frac{2}{3}x+2
B. Oblicz pole figury ograniczonej tym wykresem i osiami układu współrzędnych:
C. Oblicz odległość punktu (0,0) od danej prostej.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - (PP) Napisz równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Zadanie 66

Zadanie 66.

Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty:
A=(0,-1) i B=(2,3).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - (PP) Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-2/3x-2 i osiami układów współczesnych. Zadanie 65

Zadanie 65.

Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=-\frac{2}{3}x-2 i osiami układów współrzędnych.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - (PP) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt C, która jest równoległa do boku AB. Zadanie 64

Zadanie 64.

Punkty A=(-6;-4), B=(6,2) oraz C=(-2,8) są wierzchołkami trójkąta. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt C, która jest:

A. Równoległa do boku AB
B. Prostopadła do boku AB

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - (PP) Oblicz dla jakich wartości parametru m proste p i r są prostopadłe. Zadanie 63

Zadanie 63.

Oblicz dla jakich wartości parametrów m proste p i r są prostopadłe p:y=(m-3)x+1 r:y=(m+3)x+2.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja liniowa - (PP) Uzasadnij, że czworokąt jest prostokątem. Zadanie 62

Zadanie 62.

Uzasadnij, że czworokąt ABCD jest prostokątem, jeśli A=(0;4) B=(2;2) C=(7;7) D=(5,9).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO