Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 27. Zadanie 124

Zadanie 124.

Funkcja f(x)=x^{2}+bx+4 przyjmuje największą wartość dla x=2. Oblicz f(1)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 28. Zadanie 123

Zadanie 123.

Rozwiąż równanie \frac{-6x}{x^{2}+9}=1.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 9. Zadanie 122

Zadanie 122.

Parabola y=-2(x-3)^{2}+4 ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu:

A. y=0
B. y=4
C. y=6
D. y=10

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - (PR) Funkcja kwadratowa postaci f(x) = ax^2 + bx+ c , posiada miejsca zerowe równe -3 i 2. Zadanie 121

Zadanie 121.

Funkcja kwadratowa postaci f(x)=ax^{2}+bx+c , posiada miejsca zerowe równe -3 i 2. Oblicz wartości współczynników a, b, c wiedząc, że największa wartość funkcji wynosi \frac{25}{16}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - (PR) Funkcja f określona jest wzorem f(x)=(x-1)(x-b) przy czym a jest pierwiastkiem równania. Zadanie 120

Zadanie 120.

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=(x-a)(x-b), przy czym a jest pierwiastkiem równania 4^{15}\cdot{}x+8^{11}=0 natomiast b=\frac{125^{500}}{25^{750}}. Oblicz wartość najmniejszą i największą funkcji f w przedziale <-5;2>.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - (PR) Funkcja kwadratowa, zadanie z parametrem i wartością bezwzględną. Zadanie 119

Zadanie 119.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których równanie ma 2 różne rozwiązania.
mx^{2}+4|x|+m-3=0

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 30. Zadanie 118

Zadanie 118.

Dla jakich wartości współczynnika k funkcja y=x^{2}-kx+4 nie ma miejsc zerowych?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - Teraz matura poziom podstawowy 2 zestaw zadanie 11. Zadanie 117

Zadanie 117.

Jeżeli zbiorem wartości funkcji y=(x-5)^{2}-q jest przedział <2;\infty), to:

A. q=-5
B. q=-2
C. q=2
D. q=5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa - Wykaż, że dla każdego a należącego do liczb rzeczywistych spełniona jest nierówność. Zadanie 116

Zadanie 116.

Wykaż, że dla każdego a należącego do liczb rzeczywistych 4a(a+5)\ge8a-9.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja kwadratowa- Oblicz nierówność, funkcja kwadratowa. Zadanie 115

Zadanie 115.

Rozwiąż nierówność -x^{2}+3x\le0.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO