Funkcja dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych - Wykorzystując różniczkę zupełną funkcji dwóch zmiennych oblicz przybliżoną wartość wyrażenia. Zadanie 5

Zadanie 5.

Wykorzystując różniczkę zupełną funkcji dwóch zmiennych obliczyć przybliżoną wartość wyrażenia: \sqrt{(2,07)^{3}+(0,92)^{3}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje dwóch zmiennych - Wyznacz ekstrema funkcji dwóch zmiennych. Zadanie 4

Zadanie 4.

Wyznaczyć ekstremum funkcji: f(x,y)=2x\sqrt{y}-x^{2}-2y+3x (y>0).

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja dwóch zmiennych - Wyznacz dziedzinę funkcji dwóch zmiennych oraz naszkicować ją na płaszczyźnie. Zadanie 3

Zadanie 3.

Wyznaczyć dziedzinę funkcji dwóch zmiennych oraz naszkicować ją na płaszczyźnie OXY: z=\sqrt{6-x^{2}-y^{2}}+\sqrt{x^{2}+y^{2}-2}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja dwóch zmiennych- Wyznacz ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych zadanie 2

Zadanie 2.

Wyznacz ekstrema lokalne funkcji f(x,y)=7x+11y-8xy-2y^{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcja dwóch zmiennych- Wyznacz elastyczność cząstkową podanej funkcji ze względu na zmienną x zadanie 1

Zadanie 1.

Wyznacz elastyczność cząstkową podanej funkcji ze względu na zmienną x w danym punkcie
f(x,y)=12x^{2}+4xy, (x,y)=(4,10)

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA PRAWO