Droga – prędkość – czas

Droga - Prędkość - Czas - (PP) Samochód przebył drogę 30 km z prędkością 20 km/h. Zadanie 15

Zadanie 15.

Samochód przebył drogę 30 km z prędkością 20 km/h a następnie wrócił z prędkością 60 km/h. Ile wynosiła prędkość średnia tego samochodu?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga, Prędkość, Czas - (PP) Pociąg jadący z prędkością 75 mil na godzinę wjeżdża do tunelu o długości 2,5 mili. Zadanie 14

Zadanie 14.

Pociąg jadący z prędkością 75 mil na godzinę wjeżdża do tunelu o długości 2,5 mili. Długość pociągu jest równa 0,25 mili. Ile czasu pociąg będzie przejeżdżać przez tunel, od chwili, gdy przód pociągu wjeżdża do tunelu, do chwili, gdy tył pociągu opuszcza tunel?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga, prędkość, czas - Dwa pociągi: towarowy o długości 490 m i osobowy o długości 210 m, Zadanie 13

Zadanie 13.

Dwa pociągi: towarowy o długości 490 m i osobowy o długości 210 m, jada˛naprzeciw siebie po dwóch równoległych torach i spotykają się w miejscu S. Mijanie się pociągów trwa 20 s, a czas przejazdu pociągu osobowego przez miejsce S jest o 25 sekund krótszy od czasu przejazdu pociągu towarowego. Oblicz prędkości obu pociągów, zakładając, ze poruszają się ruchem jednostajnym.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga, prędkość, czas - Turysta pokonał trasę długości 48 km. Oblicz z jaką średnią prędkością szedł ten turysta. Zadanie 12

Zadanie 12.

Turysta pokonał trasę długości 48 km. Gdyby szedł ze średnią prędkością większą o 2\frac{km}{h}, to pokonał by tę trasę w czasie o 4 godziny krótszym. Oblicz z jaką średnią prędkością szedł ten turysta.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga-prędkość-czas - Teraz matura Wielomiany poziom podstawowy Zestaw c zadanie 11. Zadanie 11

Zadanie 11.

Samochód przejechał 8 km drogą polną, z prędkością V, a następnie 32 km szosą, z prędkością V+60 km/h. Oblicz V, jeżeli każdy odcinek drogi przebył w takim samym czasie.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga-prędkość-czas - Funkcja liniowa, teraz matura, zestaw D, zadanie 5. Zadanie 10

Zadanie 10.

Ala jeździ do szkoły rowerem, a Ola skuterem. Obie pokonują tę samą drogę. Ala wyjechała do szkoły o godzinie 7:00 i pokonała całą drogę w ciągu 40 minut. Ola wyjechała 10 minut później niż Ala, a pokonanie całej drogi zajęło jej tylko 20 minut. Oblicz, o której godzinie wyprzedziła Alę.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga- prędkość- czas - Z miasta A i B odległych od siebie o 700 km o tej samej godzinie wyruszają dwa pociągi. Zadanie 9.

Zadanie 9.

Z miasta A i B odległych o 700 km o tej samej godzinie wyruszają naprzeciw siebie (po dwóch równoległych torach) dwa pociągi. Pociąg pospieszny, który wyjeżdża z B, jedzie z prędkością o 35 km/h większą niż wyjeżdżający z A pociąg osobowy i przyjeżdża do A godzinę wcześniej niż pociąg osobowy osiąga B. Z jakimi prędkościami poruszają się pociągi i w jakiej odległości od A się minęły.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga-prędkość-czas- Matura 2015 technikum- podstawa zadanie 34. Zadanie 8

Zadanie 8.

Biegacz narciarski Borys wyruszył na trasę biegu o 10 minut później niż inny zawodnik, Adam. Metę zawodów, po przebyciu 15-kilometrowej trasy biegu, obaj zawodnicy pokonali równocześnie. Okazało się, że wartość średniej prędkości na całej trasie w przypadku Borysa była o 4,5 \frac{km}{h} większa niż w przypadku Adama. Oblicz, w jakim czasie Adam pokonał całą trasę biegu.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga-prędkość-czas- Matura 2014 poziom podstawowy zadanie 33. Zadanie 7

Zadanie 7.

Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4  minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1\frac{km}{h} mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Droga-prędkość-czas-Teraz matura arkusz 5 zadanie 29 zadanie 6

Zadanie 6.

Ślimak pokonał jedną trzecią drogi ze średnią prędkością 3 cm/min, połowę pozostałej drogi - ze średnią prędkością 2 cm/min, a ostatni fragment - ze średnią prędkością 1 cm/min. Oblicz średnią prędkość ślimaka na całej trasie.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO