Darmowe Korepetycje

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 30

Jedna z przekątnych równoległoboku ma długość 12 i dzieli kąt ostry tego równoległoboku na kąty o miarach 30^{o} i 45^{o}. Oblicz obwód i pole równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 29

W trójkącie równoramiennym o podstawie długości 6 i ramieniu długości 5 wpisano kwadrat, którego dwa wierzchołki należą do podstawy, a dwa pozostałe- do ramion trójkąta. Oblicz długość boku kwadratu.

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 28

W pojemniku są cztery kule oznaczone numerami 1, 2, 3, 4. Onufry losuje dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem. Jeżeli za pierwszym razem i drugim razem wyciągnie kulę o tym samym numerze, to wkłada ją do pojemnika i losuje po raz trzeci. Za każdym razem zapisuje wylosowane numery, otrzymując w ten sposób liczbę dwu- lub trzycyfrową. Ile różnych liczb Onufry może otrzymać?

Zobacz rozwiązanie wideo:

 

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 27

Wykaż, że odwrotność sumy tangensów kątów ostrych trójkąta prostokątnego jest równa iloczynowi sinusów tych kątów.

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 26

Funkcja g przyporządkowuje długości podstawy trójkąta równoramiennego o obwodzie 20 długość ramienia tego trójkąta. Podaj wzór funkcji g i określ jej dziedzinę.

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 25

Wykaż, że jeśli liczby a, b, 2a-c są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego to liczby b^{2}, a^{2}, ac są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 24

Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej nić 8 jest równe

A. \frac{2}{9}
B. \frac{1}{4}
C. \frac{5}{18}
D. \frac{11}{36}

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 23

Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mają taką samą długość. Wówczas krawędź boczna tworzy z podstawą kąt, którego tangens jest równy

A. \frac{\sqrt{3}}{3}
B. 1
C. \sqrt{2}
D. \sqrt{3}

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 22

Spośród wierzchołków sześciokąta foremnego o boku długości 4 wybieramy daw wierzchołki i rysujemy odcinek o końcach w tych wierzchołkach. Ile odcinków, których długość jest liczbą całkowitą, otrzymamy w ten sposób?

A. 15
B. 12
C. 9
D. 6

Zobacz rozwiązanie wideo:

Darmowe korepetycje- Arkusz maturalny od Evy teraz matura zadanie 21

Odcinek CD jest średnicą okręgu o środku O (zobacz rysunek). Jeżeli kąt BCD ma miarę 25^{o}, to kąt \alpha ma miarę

A. 65^{o}
B. 55^{o}
C. 50^{o}
D. 45^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo: