Ciągi

Ciągi - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 20. Zadanie 131

Zadanie 131.

Jeśli drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 7, a piąty 25, to pierwszy wyraz tego ciągu jest równy:

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 16. Zadanie 130

Zadanie 130.

Wskaż ciąg geometryczny o ilorazie -3.

A. a_{n}=-3\cdot{}2^{n}
B. a_{n}=3^{-n}
C. a_{n}=2\cdot{}(-3)^{n}
D. a_{n}=-3^{n}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 15. Zadanie 129

Zadanie 129.

Jeśli ciąg (a_{n}) dany jest wzorem ogólnym a_{n}=(-1)^{n}\cdot{}n, to różnica a_{5}-4a_{10} jest równa:

A. 45
B. 35
C. 15
D. -45

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - (PP) Jaką liczbę należy dodać do każdej z liczb 1, 11 i 111 , aby ... Zadanie 128

Zadanie 128.

Jaką liczbę należy dodać do każdej z liczb 1, 11 i 111 , aby powstałe sumy utworzyły ciąg geometryczny?

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - (PP) W sześciowyrazowym ciągu geometrycznym suma wyrazów o wskaźnikach nieparzystych jest. Zadanie 127

Zadanie 127.

W sześciowyrazowym ciągu geometrycznym suma wyrazów o wskaźnikach nieparzystych jest równa 266, zaś o wskaźnikach parzystych jest równa 399. Wyznacz wyraz pierwszy i iloraz tego ciągu.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - (PR) Wstaw między 4 i 0 takie dwie liczby różne od zera - Ciągi. Zadanie 126

Zadanie 126.

Wstaw między 4 i 0 takie dwie liczby różne od zera, aby trzy pierwsze liczby tworzyły ciąg geometryczny, a ostatnie trzy ciąg arytmetyczny.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - (PP) Oblicz granicę ciągu zadanie 3. Zadanie 125

Zadanie 125.

Oblicz granicę ciągu (a_{n}).

E. a_{n}=\frac{(2+n^{4})(1-n)}{n^{4}+n+1}
F. a_{n}=\frac{(2n^{2}+3n)(n-1)}{(n^{2}-4)(n+2)}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi -(PP) Oblicz granicę ciągu zadanie 7. Zadanie 124

Zadanie 124.

Oblicz granicę ciągu (a_{n}).

F. a_{n}=\sqrt{4n^{2}+n}-\sqrt{4n^{2}-n}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - (PP) Oblicz granicę ciągu zadanie 4. Zadanie 123

Zadanie 123.

Oblicz granicę ciągu (a_{n}).

A. a_{n}=\frac{\sqrt{n^{2}+4n+3}{n}
B. a_{n}=\frac{6n+9}{\sqrt{3n^{2}+6n-1}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - (PP) Oblicz granicę ciągu zadanie 5. Zadanie 122

Zadanie 122.

Oblicz granicę ciągu (a_{n}).

C. a_{n}=\frac{1-2\sqrt{n}}{\sqrt{n}-12}
D. a_{n}=\frac{1+2\sqrt{n}}{n+12}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO