Całki

Całki - (S) Oblicz pole figury ograniczonej krzywymi. Zadanie 60

Zadanie 60.

Oblicz pole figury ograniczonej krzywymi
x^{2}y=1, y=4, y=9

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Obliczanie całek metoda podstawiania. Zadanie 59

Zadanie 59.

Obliczyć całki:

C) \int\frac{1}{x^{2}}\sqrt{\frac{1+x}{x}}dx

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Obliczanie całek z funkcji trygonometrycznych (2). Zadanie 58

Zadanie 58.

Obliczyć całki:

B) \int\sin{}3x\hspace{1mm}\cos{}2x\hspace{1mm}dx

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Obliczanie całek z funkcji trygonometrycznych (3). Zadanie 57

Zadanie 57.

Obliczyć całki:

C) \int\sin{}^{2}xdx

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Obliczanie całek z funkcji trygonometrycznych (1). Zadanie 56

Zadanie 56.

Obliczyć całki:

A) \int\sin{}3x\hspace{1mm}\sin{}5x\hspace{1mm}dx

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Obliczanie całek niewłaściwych. Zadanie 55

Zadanie 55.

Obliczyć całki niewłaściwe (o ile istnieją):

A) \int\limits_{3}^{+\infty}\frac{dx}{x^{3}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Oblicz objętość bryły powstałej przez obrót dookoła osi OX. Zadanie 54

Zadanie 54.

Obliczyć objętość bryły powstałej przez obrót dookoła osi OX wykresu funkcji y=\cos{}x w przedziale \frac{\pi}{6}\le{}x\le\frac{\pi}{4}.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Oblicz długość krzywej będącej wykresem funkcji y=e^2x. Zadanie 53

Zadanie 53.

Obliczyć długość krzywej będącej wykresem funkcji y=e^{2x} w przedziale 0\le{}x\le{}1.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki - Oblicz pole figury ograniczonej krzywymi. Zadanie 52

Zadanie 52.

Obliczyć pole figury ograniczonej krzywymi: y=2x^{2} , x-y+1=0.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Całki- Każda suma całkowa jest nieujemna. zadanie 51

Zadanie 51.

Każda suma całkowa jest nieujemna.

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO