Matura – chemia

Chemia należy, obok biologii, fizyki oraz geografii, do grupy przedmiotów przyrodniczych nauczanych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to niezwykle trudny przedmiot opisujący, w jaki sposób działa otaczająca nas natura (to właśnie na chemii uczniowie dowiadują się np. jak przebiega proces spalania materii). Egzamin maturalny z chemii jest egzaminem zdawanym wyłącznie na poziomie rozszerzonym, co oznacza, że jest on zdawany dobrowolnie. A zatem uczniowie, którzy decydują się na zdawanie chemii na maturze, powinni być świadomi podjętej decyzji i jej wpływu na przyszłą karierę zawodową – dzięki dobrze zdanemu egzaminowi maturalnemu z chemii możliwa jest rekrutacja na takie obiecujące kierunki studiów, jak np. inżynieria środowiskowa, technologia chemiczna czy biotechnologia oraz wiele innych. Ważne jest zatem rzetelne przygotowanie się do egzaminu dojrzałości z chemii – warto w tym celu skorzystać z takich pomocy naukowych, jak choćby repetytorium maturalne “Matura. Chemia”.

Matura Chemia” – świetna pomoc podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości
Podczas przygotowań do egzaminu maturalnego uczeń szkoły średniej powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty nauki: teoretyczny oraz praktyczny. Niniejszy podręcznik maturalny pozwala na takie kompleksowe przygotowanie i jest złożony z następujących części:

  • teoretycznej – są to zwięzłe, lecz treściwe podsumowania najważniejsze informacje zdobyte na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Ich uważne przestudiowanie pozwoli maturzyście na uporządkowanie całej wiedzy przyswojonej w trakcie dotychczasowej edukacji;
  • praktycznej – składa się na nią zestaw kilkuset zadań o różnym stopniu skomplikowania oraz dotyczących różnorodnych zagadnień. W podręczniku znajduje się także klucz odpowiedzi, który pozwala na skonfrontowanie uzyskanych rozwiązań zadań z prawidłowymi wynikami. Ten tryb nauki, polegający na wykonywaniu poleceń analogicznych do tych spotykanych podczas egzaminów maturalnych w latach poprzednich pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron ucznia oraz poznanie specyfiki rozwiązywanych zadań.


Całość została przygotowana według wymogów aktualnej podstawy programowej. Wysoka jakość treści jest dodatkowo gwarantowana przez wysokie kwalifikacje autorów podręcznika oraz ich długoletnie doświadczenie w oświacie.