Matura. Chemia

Kierunki studiów na uczelniach wyższych takie, jak inżynieria środowiskowa, biotechnologia czy technologia chemiczna są powszechnie uważane za perspektywiczne, przyszłościowe pewne szanse na owocną karierę oraz… trudne. Wysoki poziom skomplikowania wiedzy dotyczącej tych dziedzin nauki sprawia, że nawet najzagorzalsi pasjonaci myślą z pewnym lękiem o egzaminie maturalnym z przedmiotu: chemia. Z drugiej jednak strony osiągnięcie wysokiego wyniku będącego kartą przetargową podczas rekrutacji na studia jest możliwe – wystarczy solidne przygotowanie, a to z kolei jest możliwe dzięki repetytorium Tania Książka – Matura Chemia.

“Matura. Chemia” – kilka informacji o zawartości podręcznika

Aby zdać egzamin maturalny z chemii na satysfakcjonującym poziomie i w rezultacie dostać się na studia wyższe na kierunek związany z chemią, potrzebna jest obszerna wiedza oraz logiczne myślenie i analityczny umysł. Wszystkie te atuty oraz ciężka praca powinny przełożyć się na wielki sukces. Aby odpowiednio przygotować się do egzaminu dojrzałości, warto skorzystać z podręcznika maturalnego “Matura. Chemia”. Zamieszczone w nim treści pozwalają w sposób kompleksowy przygotować się do egzaminu, podręcznik składa się bowiem z następujących części:

  • teoretycznej, która obejmuje zagadnienia nauczane na poziomie szkoły średniej (informacje zostały skondensowane i przedstawione w przystępny, opatrzony licznymi tabelami oraz schematami sposób),
  • praktycznej, opartej na zbiorze kilkuset typowo maturalnych zadań. Do tej części dołożono klucz odpowiedzi pozwalający ocenić swoje umiejętności.

Niniejsze repetytorium maturalne zostało przygotowane zgodnie z wymogami MEN oraz wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej, co daje gwarancje wysokiej jakości zawartych w nim treści.

“Matura. Chemia” – o autorach repetytorium

Liczne zalety i atuty niniejszego podręcznika przygotowującego do egzaminu maturalnego, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka, to zasługa długiej, zgodnej współpracy autorów – dydaktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniem. Autorzy ci brali już udział w przygotowywaniu podobnych opracowań, dzięki czemu doskonale rozumieją potrzeby współczesnych maturzystów i potrafią spełnić ich potrzeby.

 

 

Czas na maturę z chemii

Wśród uczniów szkół średnich chemia jest rzadko wymieniana jako ulubiony i fascynujący przedmiot szkolny. Zupełnie niesłusznie! To właśnie na chemii naucza się, jak przebiega proces spalania, jakie są właściwości chemiczne oraz fizyczne wybranych substancji nas otaczających (np. tlenu, wodoru, siarki) oraz jak przeprowadzać odkrywcze eksperymenty. Prawdą jest, że chemia, jako jedna z nauk przyrodniczych, nie należy do najłatwiejszych dziedzin, a opanowanie wiedzy z tego zakresu wymaga bardzo dobrej pamięci, umiejętnego łączenia faktów oraz analitycznego umysłu. Także egzamin maturalny z tego przedmiotu cechuje się wysokim poziomem trudności, aczkolwiek dzięki zastosowaniu repetytorium maturalnego “Matura. Chemia” osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na maturze staje się znacznie łatwiejsze.

“Matura. Chemia” – niezbędnik w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości

Wysoki wynik na maturze z chemii to przepustka pozwalająca na rozpoczęcie studiów na takich perspektywicznych oraz przyszłościowych kierunkach studiów, jak inżynieria środowiskowa, technologia chemiczna, medycyna czy biotechnologia. Wybór tych kierunków oznacza zatem pewną karierę zawodową, aczkolwiek maturzyści, którzy go dokonali, powinni być gotowi do długiej i regularnej nauki – sam zapał i dobre chęci nie wystarczą. 

Na szczęście, dzięki opracowaniu maturalnemu “Matura Chemia” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-chemia-2021) możliwe jest kompleksowe przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. Treści zamieszczone w kompendium pozwalają maturzyście na naukę pod kątem:

  • teoretycznym, poprzez lekturę zamieszczonych w opracowaniu informacji podsumowujących zagadnienia nauczane na poziomie szkoły średniej;
  • praktycznym, tzn. wykonaniu kilkuset zadań opracowanych na podstawie poleceń maturalnych, z którymi musieli zmierzyć się maturzyści podczas egzaminów w latach poprzednich.

Całość pozwala zatem zarówno na uporządkowanie zdobytej wiedzy w szkole ponadgimnazjalnej oraz zapoznanie się z najczęściej występującymi rodzajami zadań na egzaminie dojrzałości. Podręcznik został przygotowany zgodnie z najnowszymi wymogami obowiązującej podstawy programowej stworzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autorzy podręcznika są doświadczonymi dydaktykami z doświadczeniem w oświacie, można zatem być pewnym, że ich wiedza i zaangażowanie w stworzenie niniejszego podręcznika pozwolą na rzetelne przygotowanie się do egzaminu.

 

 

Matura – chemia

Chemia należy, obok biologii, fizyki oraz geografii, do grupy przedmiotów przyrodniczych nauczanych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to niezwykle trudny przedmiot opisujący, w jaki sposób działa otaczająca nas natura (to właśnie na chemii uczniowie dowiadują się np. jak przebiega proces spalania materii). Egzamin maturalny z chemii jest egzaminem zdawanym wyłącznie na poziomie rozszerzonym, co oznacza, że jest on zdawany dobrowolnie. A zatem uczniowie, którzy decydują się na zdawanie chemii na maturze, powinni być świadomi podjętej decyzji i jej wpływu na przyszłą karierę zawodową – dzięki dobrze zdanemu egzaminowi maturalnemu z chemii możliwa jest rekrutacja na takie obiecujące kierunki studiów, jak np. inżynieria środowiskowa, technologia chemiczna czy biotechnologia oraz wiele innych. Ważne jest zatem rzetelne przygotowanie się do egzaminu dojrzałości z chemii – warto w tym celu skorzystać z takich pomocy naukowych, jak choćby repetytorium maturalne “Matura. Chemia”.

Matura Chemia” – świetna pomoc podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości
Podczas przygotowań do egzaminu maturalnego uczeń szkoły średniej powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa aspekty nauki: teoretyczny oraz praktyczny. Niniejszy podręcznik maturalny pozwala na takie kompleksowe przygotowanie i jest złożony z następujących części:

  • teoretycznej – są to zwięzłe, lecz treściwe podsumowania najważniejsze informacje zdobyte na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Ich uważne przestudiowanie pozwoli maturzyście na uporządkowanie całej wiedzy przyswojonej w trakcie dotychczasowej edukacji;
  • praktycznej – składa się na nią zestaw kilkuset zadań o różnym stopniu skomplikowania oraz dotyczących różnorodnych zagadnień. W podręczniku znajduje się także klucz odpowiedzi, który pozwala na skonfrontowanie uzyskanych rozwiązań zadań z prawidłowymi wynikami. Ten tryb nauki, polegający na wykonywaniu poleceń analogicznych do tych spotykanych podczas egzaminów maturalnych w latach poprzednich pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron ucznia oraz poznanie specyfiki rozwiązywanych zadań.


Całość została przygotowana według wymogów aktualnej podstawy programowej. Wysoka jakość treści jest dodatkowo gwarantowana przez wysokie kwalifikacje autorów podręcznika oraz ich długoletnie doświadczenie w oświacie.