Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 5. Zadanie 30

Zadanie 30.

Wskaż liczbę, która nie jest równa 2^{\frac{5}{2}}:

A. 4\sqrt{2}
B. \sqrt{2^{5}}
C. 2^{2,5}
D. (\frac{1}{2})^{-\frac{2}{5}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 4. Zadanie 29

Zadanie 29.

Wyrażenie 2\sqrt{12}-\sqrt{27} można zapisać w postaci:

A. 3^{\frac{1}{3}}
B. 3^{-1}
C. 2\cdot{}3^{\frac{1}{2}}
D. 2\cdot{}3^{-\frac{1}{2}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 3. Zadanie 28

Zadanie 28.

Liczba 5^{25}\cdot{}25^{50} jest równa

A. 5^{75}
B. 125^{1250}
C. 5^{125}
D. 125^{75}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 2. Zadanie 27

Zadanie 27.

Przedstaw w postaci jednej potęgi:

A. 3^{4}\cdot{}3^{5}=

B. 5^{8}:5^{4}=

C. (3^{2})^{4}\cdot{}(3^{4})^{5}=

D. \frac{3^{-9}}{3^{4}}=

E. 2^{-3}\cdot{}2^{7}=

F. \frac{(2^{5})^{2}\cdot{}(2^{3})^{4}}{(2^{4})^{2}}=

G. 2^{4}\cdot{}8^{2}=

H. 5^{4}\cdot{}25^{-2}=

I. 9^{3}\cdot{}\frac{1}{3}=

J. 4^{5}\cdot{}\frac{1}{8}=

 

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

 

Potęgi - Działania na ułamkach, pierwiastkach i potęgach Darmowe korepetycje Zadanie 1. Zadanie 26

Zadanie 26.

Oblicz:

A. 5^{2}=
B. (\frac{1}{2})^{-5}=
C. (-\frac{1}{3})^{-4}=
D. (\frac{2}{3})^{-3}=
E. (-\frac{2}{5})^{-3}=
F. 8^{\frac{2}{3}}=
G. (\frac{4}{25})^{\frac{1}{2}}=
H. (\frac{9}{16})^{-\frac{1}{2}}=
I. (1\frac{1}{3})^{-3}=
J. (6\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}}=
K. (2\frac{1}{4})^{-1,5}=

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 25. Zadanie 27

Zadanie 27.

Która z poniższych liczb jest równa 2?

A. log\hspace{1mm}0,01
B. log_{0,1}100
C. log_{0,1}0,01
D. log_{100}10

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 24. Zadanie 85

Zadanie 85.

Jeśli do wykresu funkcji f(x)=(\frac{1}{\sqrt{2}})^{x}+a należy punkt P(-2,3), to:

A. a=\frac{1}{\sqrt{2}}
B. a=1
C. a=\sqrt{2}
D. a=2

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 23. Zadanie 66

Zadanie 66.

Niech A,B\subset\Omega. Jeśli P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3} oraz zdarzenia A i B się wykluczają, to:

A. P(A \ B)=\frac{1}{2}
B. P(A \ B)=\frac{1}{3}
C. P(A \ B)=\frac{1}{6}
D. P(A \ B)=\frac{5}{6}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Statystyka - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 22. Zadanie 15

Zadanie 15.

Uczeń otrzymał z sześciu sprawdzianów z biologii następujące oceny: 3,2,x,4,2,5. Jeśli średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,5, to:

A. x=2
B. x=3
C. x=4
D. x=5

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Prawdopodobieństwo - Teraz matura poziom podstawowy 5 zestaw zadanie 21. Zadanie 65

Zadanie 65.

Ze zbiorów A=[1,2,3] i B=[4,5,6] losujemy po jednej liczbie. Prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy dwie liczby parzyste jest równe:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{9}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę