Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 17. Zadanie 293

Zadanie 293.

Punkt O jest środkiem okręgu (rysunek obok). Kąt \alpha ma miarę równą:

A. 20^{o}
B. 30^{o}
C. 35^{o}
D. 40^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Planimetria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 21. Zadanie 292

Zadanie 292.

Długość przekątnej DB trapezu ABCD przedstawionego na rysunku jest równa:

A. 5
B. 9
C. 20
D. 24

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Geometria analityczna - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 19. Zadanie 82

Zadanie 82.

Punkt A(4,1) należy do okręgu o środku S(-3,0). Średnica tego okręgu jest równa:

A. 8
B. 2\sqrt{2}
C. 5\sqrt{2}
D. 10\sqrt{2}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Stereometria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 20. Zadanie 106

Zadanie 106.

Jeśli w graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o objętości 96\sqrt{3} wszystkie krawędzie mają tę samą długość równą a, to:

A. a=4\sqrt[3]{6}
B. a=6
C. a=4
D. a=\sqrt[3]{96\sqrt{3}}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Bryły obrotowe - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 22. Zadanie 9

Zadanie 9.

Kwadrat o boku długości 4 obracamy wokół przekątnej. Pole powierzchni otrzymanej w ten sposób bryły jest równe:

A. 4\pi(1+4\sqrt{2})
B. 8\pi(1+2\sqrt{2})
C. 8\sqrt{2}\pi
D. 16\sqrt{2}\pi

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Logarytmy - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 13. Zadanie 24

Zadanie 24.

Liczba log_{5}250 jest równa:

A. 1+log_{5}25
B. 1+log_{5}10
C. 2+log_{5}10
D. 2+log_{5}50

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 16. Zadanie 130

Zadanie 130.

Wskaż ciąg geometryczny o ilorazie -3.

A. a_{n}=-3\cdot{}2^{n}
B. a_{n}=3^{-n}
C. a_{n}=2\cdot{}(-3)^{n}
D. a_{n}=-3^{n}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Funkcje - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 14. Zadanie 82

Zadanie 82.

Wykres funkcji f(x)=3\cdot{}3^{-x} przedstawiono na rysunku:

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Ciągi - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 15. Zadanie 129

Zadanie 129.

Jeśli ciąg (a_{n}) dany jest wzorem ogólnym a_{n}=(-1)^{n}\cdot{}n, to różnica a_{5}-4a_{10} jest równa:

A. 45
B. 35
C. 15
D. -45

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Trygonometria - Teraz matura poziom podstawowy 4 zestaw zadanie 12. Zadanie 89

Zadanie 89.

Jeśli kąt \alpha jest kątem ostrym oraz sin\hspace{1mm}\alpha=\frac{1}{3}, to:

A. \alpha=30^{o}
B. 60^{o}<\alpha<90^{o}
C. 0^{o}<\alpha<30^{o}
D. \alpha=60^{o}

Zobacz rozwiązanie wideo:

STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA PRAWO

Wejdź i odbierz koszulkę

Reklama